Offentliggjort: 2015-01-21 10:10:00 CET
Selskabsmeddelelse nr. 6, 2015 – Auktion over obligationer i Nordea Kredit
I forbindelse med refinansieringen af Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs
rentetilpasningslån pr. 1. april 2015 gennemføres en elektronisk auktion i
februar 2015.

Nordea Kredit refinansierer rentetilpasningslånene i særligt dækkede
realkreditobligationer (SDRO), og auktionen gennemføres af Nordea Bank Danmark.

Auktionen                    Auktionen foregår på NASDAQ Copenhagens
                         auktionsdelmarked.
                  Ved auktionen anvendes det hollandske
                 auktionsprincip og auktionstypen "hidden
                 call". Det indebærer, at alle bud over
                 skæringskursen vil blive afregnet det fulde
                 beløb til skæringskursen. For bud på
                 skæringskursen kan der blive tale om pro
                 rata tildeling. Alle bud under
                 skæringskursen vil ikke få nogen tildeling
Auktionsperiode          Tirsdag den 24. februar til og med torsdag
                  den 26. februar 2015.
Beløb               De udbudte mængder samt fordeling på dage
                 forventes offentliggjort i uge 6, 2015.
Valør               1. april 2015.
Deltagere             Bud kan afgives af alle med adgang til det
                 danske obligationsmarked på NASDAQ
                 Copenhagen.
                  Bud kan i tilfælde af tekniske problemer
                 afgives til Nordea Markets. Kontaktpersoner
                 er Bjarne Hammeken på telefon 3333 1707 og
                 Kim Bek Petersen på telefon 3333 1644.

Yderligere spørgsmål besvares ved henvendelse til Nordea Group Treasury, Peter
Brag på telefon 3333 1663 eller Juho-Pekka Jääskeläinen på telefon 3333 1626.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab


Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab.pdf