Publicerad: 2014-12-22 14:57:09 CET
TrustBuddy AB
Pressmeddelande

TrustBuddy: Ansöker om tillstånd att bedriva viss verksamhet med konsumentkrediter

TrustBuddy AB ("TrustBuddy" eller "Bolaget"), ett dotterbolag till TrustBuddy International, har idag ansökt om tillstånd att driva viss verksamhet med konsumentkrediter hos Finansinspektionen (“FI”) i syfte att bli ett konsumentkreditinstitut.

Efter Finansinspektionens beslut tidigare i år att avslå Bolagets ansökan om att driva finansieringsrörelse, har TrustBuddy beslutat att enbart bedriva kreditförmedling. Det innebär att TrustBuddy inte avser att uppta några kundkrediter i egen bok utan även fortsättningsvis endast förmedla krediter mellan långivare och låntagare. TrustBuddy har under perioden genomfört omfattande operativa, finansiella och organisatoriska förändringar för att uppfylla Finansinspektionens regelverk och rekommendationer.

 

För ytterligare information kontakta:

Linus Lönnroth, VD TrustBuddy International AB (publ)                                                                  

tel + 46 8 562 59 600

 

TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583

Biblioteksgatan 9

111 46 Stockholm


 

investorcare@trustbuddy.com
http://trustbuddy.com/
http://trustbuddyinternational.com/

 

About TrustBuddy International AB (publ)
TrustBuddy International AB (publ) is one of the first in the world to focus on arranging loans and capital provision between buddies in Scandinavia in an organised manner. The company is listed at NASDAQ First North in Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag is TrustBuddy International AB (publ)'s Certified Adviser, phone number: +46 8 463 80 00.


Pressmeddelande_2014-12-22_swe.pdf