Publicerad: 2014-12-19 13:45:01 CET
TrustBuddy AB
Pressmeddelande

TrustBuddy: Tilldelning av aktier i samband med förvärvet av Geldvoorelkaar

TrustBuddy har tidigare rapporterat om förvärvet av Geldvoorelkaar, den första plattformen för P2P utlåning med licens utfärdad av den nederländska finansmyndigheten (AFM). Geldvoorelkaar erbjuder en professionell och etablerad alternativ finansieringskälla för små och medelstora företag (SME).

Som en del av köpeskillingen har överenskommits att den ska erläggas genom emission av aktier i TrustBuddy International AB (publ) (”TrustBuddy International”). Styrelsen har därför beslutat om emission av 22 432 116 aktier i TrustBuddy International motsvarande en ökning av aktiekapitalet med 880 456,444489 kronor och ca 5,8 procent av totalt antal aktier i Bolaget. Emissionslikviden uppgår till 36 878 399 kronor. De nya aktierna likställs med övriga aktier i bolaget och kommer att tas upp till handel på NASDAQ First North.

Emitterade aktier har den 17 december 2014 tecknats av E.J.L. Adams Holding B.V. och MHVM Beheer B.V. med hälften vardera. Styrelsen har den 19 december 2014 beslutat om tilldelning i enlighet med teckningen.

 

För ytterligare information kontakta:

Linus Lönnroth, VD TrustBuddy International AB (publ)                                                                  

tel + 46 8 562 59 600

 

TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583

Biblioteksgatan 9

111 46 Stockholm

 

investorcare@trustbuddy.com
http://trustbuddy.com/
http://trustbuddyinternational.com/

 

About TrustBuddy International AB (publ)

TrustBuddy International AB (publ) is one of the first in the world to focus on arranging loans and capital provision between buddies in Scandinavia in an organised manner. The company is listed at NASDAQ First North in Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag is TrustBuddy International AB (publ)'s Certified Adviser, phone number: +46 8 463 80 00.


Pressmeddelande_2014-12-19_swe.pdf