Publicerad: 2014-12-18 09:29:26 CET

Tilläggsorder från svensk kommun ger Formpipe 1 Mkr

Formpipe får tilläggsorder avseende ECM-produkten W3D3 från en svensk kommun. Det totala ordervärdet uppgår till 1 Mkr.

– Våra e-förvaltningslösningar svarar synnerligen väl upp mot de behov som finns inom offentlig sektor. I takt med att våra slutkunder ser ett breddat användningsområde för våra produkter, ökar också antalet sålda licenser, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 0,6 Mkr att intäktsföras under fjärde kvartalet 2014, underhållsintäkterna periodiseras över avtalsperioden.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag den 18 december 2014.

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.


press_2014_12_18.pdf