Publicēts: 2014-12-17 14:20:03 CET
Latvijas Gāze
Finanšu kalendārs

Finanšu pārskatu publicēšanas datumi

2014. / 12 mēneši / nerevidēts / 27.02.2015

2014. / 12 mēneši / revidēts / 30.04.2015

2015. / 3 mēneši / 29.05.2015

2015. / 6 mēneši / 31.08.2015

2015. / 9 mēneši / 30.11.2015

 

Vinsents Makaris
Tel. + (371) 67 369 144
E-pasts: IR@lg.lv