Publicerad: 2014-12-16 20:36:42 CET
TrustBuddy AB
Pressmeddelande

TrustBuddy fullföljer emission i samband med förvärvet av Geldvoorelkaar

TrustBuddy har tidigare rapporterat om förvärvet av Geldvoorelkaar, den första plattformen för P2P utlåning med licens utfärdad av den nederländska finansmyndigheten (AFM). Geldvoorelkaar erbjuder en professionell och etablerad alternativ finansieringskälla för små och medelstora företag (SME).

Den tidigare styrelsen i TrustBuddy har med säljarna, som en del av köpeskillingen, överenskommit att förvärvet ska ske genom emission av aktier i TrustBuddy International AB (publ) (”TrustBuddy International”). Den nya styrelsen som valdes på bolagsstämman den 17 november har därför som ett led i tidigare styrelsens beslut rörande förvärvet, med stöd av bemyndigandet från bolagsstämman, beslutat om emission av 22 432 116 aktier i TrustBuddy International motsvarande en ökning av aktiekapitalet med 880 456,444489 kronor. 

Aktierna som ingår som del av köpeskillingen kommer att vara föremål för handelsbegränsningar som löper ut i januari 2016 för 50 procent av aktierna och i januari 2017 för återstoden.

 

För ytterligare information kontakta:

Linus Lönnroth, VD TrustBuddy International AB (publ)                                                                  

tel + 46 8 562 59 600

 

TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583

Biblioteksgatan 9

111 46 Stockholm

 

investorcare@trustbuddy.com
http://trustbuddy.com/
http://trustbuddyinternational.com/

 

About TrustBuddy International AB (publ)
TrustBuddy International AB (publ) is one of the first in the world to focus on arranging loans and capital provision between buddies in Scandinavia in an organised manner. The company is listed at NASDAQ OMX First North in Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag is TrustBuddy International AB (publ)'s Certified Adviser, phone number: +46 8 463 80 00.


Pressmeddelande_2014-12-16_2_swe.pdf