Publicerad: 2014-12-16 08:30:00 CET
TrustBuddy AB
Pressmeddelande

TrustBuddy: Ny Tillförordnad VD

Styrelsen i TrustBuddy International AB (publ) meddelar att Linus Lönnroth utses till ny Tillförordnad VD. Linus Lönnroth (44), CFO i bolaget sedan oktober 2013, tillträder rollen som Tillförordnad VD från och med 16 december 2014 och behåller parallellt sin nuvarande befattning. Processen för rekrytering av permanent VD, som annonserats tidigare, fortgår oförändrat i enlighet med Styrelsens plan att ytterligare effektivisera och renodla VD-rollen.

”TrustBuddy har nått en punkt i utvecklingen där en breddning och förstärkning av kompetensbasen ger oss bättre möjligheter att till fullo utnyttja de internationella affärsmöjligheterna. Vi är övertygade om att förstärkningen av företagsledningen kommer att bidra positivt och accelerera utvecklingen av TrustBuddy’s proprietära plattformsteknologi och med detta säkerställa ett långsiktigt värdeskapande”, säger Simon Nathanson, Styrelseordförande i TrustBuddy International.

Bolagets grundare och tidigare VD Jens Glasø, stannar hos företaget och intar rollen som chef för Product Strategy and Development, med ansvar för produktutveckling, nya marknader och konceptutveckling.

Linus Lönnroth
Nationalekonom från Göteborg med erfarenhet från ledar- och specialistroller på den nordiska börs och kapitalförvaltningsmarknaden. Linus var bland annat central i Burenstam&Partners etablering i Göteborg och har varit ledare för kapitalförvaltaren Optimums Sverigefilial samt för derivatmarknaden på Oslobörsen. Linus Lönnroth känner bolaget väl efter drygt tre år som tidigare styrelseledamot och ett år som CFO.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Simon Nathanson,
Styrelseordförande, TrustBuddy International AB (publ)
 

investorcare@trustbuddy.com
http://trustbuddy.com/
http://trustbuddyinternational.com/

   

About TrustBuddy International AB (publ)
TrustBuddy International AB (publ) is one of the first in the world to focus on arranging loans and capital provision between buddies in Scandinavia in an organised manner. The company is listed at NASDAQ OMX First North in Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag is TrustBuddy International AB (publ)'s Certified Adviser, phone number: +46 8 463 80 00.


Pressmeddelande_2014-12-16_swe.pdf