Publicerad: 2014-12-19 08:45:00 CET

Formpipe får order från dansk myndighet värd 8,9 Mkr

Formpipe får en tilläggsorder från en dansk myndighet gällande produkten Digital Post by Formpipe samt utveckling av en e-förvaltningslösning. Det totala ordervärdet uppgår till 8,9 Mkr.

– Vi mycket stolta över att få fortsatt förtroende från vår kund. Denna affär sätter fingret på två styrkor hos Formpipe. För det första kan vi säkra upp våra kunders behov av expertis när det gäller verksamhetskritiska lösningar genom att skriva avtal över längre tid. För det andra kan vi kombinera våra erbjudanden genom korsförsäljning mellan våra produktområden. Digital Post by Formpipe är ett bra exempel på hur vi kan skapa mervärde för våra kunder genom att addera en av våra befintliga produkter, i detta fall Lasernet. Nu kan vi smidigt och effektivt hjälpa medborgarna och det offentliga Danmark att kommunicera digitalt och vi ser en god potential i Digital Post, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Digital Post by Formpipe är en produkt för distribution av digital post som ska täcka behovet från samtliga system hos myndigheten. Genom en smidig integration mellan myndighetens system behöver inte användarna förändra sina arbetsrutiner. Lösningen som Formpipe levererar kontrollerar automatiskt om mottagaren har möjlighet att ta emot digital post eller inte och anpassar distributionsformen därefter. Den nya lösningen kombinerar Formpipes mångåriga erfarenhet inom output management och e-förvaltningslösningar.

Från den 1 november 2014 ska alla medborgare i Danmark, som är över 15 år och har ett personnummer kunna ta emot digital post från det offentliga. Digital post innebär att det som tidigare levererades som fysiska brev från exempelvis kommuner, regioner eller myndigheter nu kan levereras digitalt.

Utvecklingen av e-förvaltningslösningen breddar myndighetens existerande implementation från Formpipe och lanseras under 2015. Formpipe har tidigare utvecklat flera liknande lösningar och kan återanvända sin kunskap för att leverera god kvalitet inom snäva tidsramar.

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkter om 0,4 Mkr att intäktsföras under sista kvartalet 2014, övriga intäkter intäktsförs under införandeprojektet.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 19 december 2014.

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.


press_2014_12_19.pdf