Paskelbta: 2014-11-28 08:13:36 CET
AB "Vilkyškių pieninė"
Tarpinė informacija

AB Vilkyškių pieninė 2014 m. devynių mėnesių neaudituoti finansiniai rezultatai

Per 9 šių metų mėnesius įmonių grupės pajamos sudarė 278 mln.Lt ir tai yra 5,2% daugiau nei per praėjusių metų tą patį laikotarpį. Tačiau 2014 m. 9 mėn. pardavimai (lyginant su 2013 m.) pasiskirstė nevienodai; jei 2014 m. I pusmečio pardavimai sudarė 192 mln.Lt, kas yra 22 % daugiau nei 2013 m. per tą patį laikotarpį, tuo tarpu 2014 m. III ketvirčio apyvarta buvo 86,6 mln.Lt arba 19% mažesnė negu 2013 m. III ketvirčio. Tai lėmė stipriai kritusios pieno produktų kainos pasaulinėje rinkoje, sumažėjusi paklausa ir Rusijos Federacijos embargas prekybai maisto produktais su ES ir kitomis šalimis.

Viso to pasekmė – 2014 m. 9 mėn. konsoliduotas neaudituotas grynasis pelnas buvo 4,8 mln.Lt, kas yra 2 kartus mažiau negu 2013 m. 9 mėn.

2014 m. III ketvirčio pelnas (979 tūkst. Lt), uždirbtas sekančiai: per liepos mėnesį – 2,2 mln.Lt pelno, rugpjūtį, Rusijos Federacijai įvedus embargą maisto produktams, patyrėme 1,1 mln.Lt nuostolį, o rugsėjo mėn., subalansavus įmonių grupės veiklą, rezultatas buvo 0,1 mln.Lt nuostolio.

 

 

 

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         
         Tel.: +370 441 55 102


2014 m. 9 mėn. tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys.pdf
AB Vilkyskiu pienine 2014m. 9 men. veiklos rezultatai.pdf