Publicēts: 2014-11-27 15:11:08 CET
Latvijas Gāze
3 un 9 mēnešu finanšu pārskats

Neauditēts 2014. gada 9 mēnešu finanšu pārskats

AS "Latvijas Gāze" 2014. gada 9 mēnešos patērētājiem pārdeva 863 milj.m3 dabasgāzes. Salīdzinājumā ar attiecīgo 2013. gada periodu dabasgāzes realizācija ir samazinājusies par 17,5%. Dabasgāzes tirdzniecības apjomu samazinājums saistīts ar āra gaisa temperatūras atšķirībām, kā arī ar siltumapgādes uzņēmumu investīcijām atjaunojamo energoresursu izmantošanā un daļēju fosilā kurināmā aizstāšanu ar šķeldu.

Dabasgāzes izsūknēšanas sezona 2014.gadā bija garāka nekā tika plānots, jo neatliekamu pārvades gāzesvada Toržoka − Valdaja remontdarbu dēļ, dabasgāze lietotājiem tika padota no Inčukalna PGK līdz 23.maijam. Iesūknēšanas sezonas aizkavēšanās neietekmēja Inčukalna PGK piesūknēšanu, jo šogad siltās ziemas dēļ, iesūknējamās gāzes apjoms bija mazāks.

Iesūknēšanas sezona Inčukalna PGK tika pabeigta 2014.gada 23. oktobrī, iesūknēšanas sezonas beigās sasniedzot aktīvās dabasgāzes apjomu 2 300 milj.m3.

2014.gada 9 mēnešos patērētājiem pārdota dabasgāze un sniegti pakalpojumi par EUR 333,6 milj., kas ir par 20,2 % mazāk nekā attiecīgajā 2013. gada periodā.

Ieņēmumu samazinājums pret 2013. gada attiecīgo periodu saistīts ar dabasgāzes tirdzniecības apjoma izmaiņām un to, ka 2014. gada 9 mēnešos naftas produktu kotāciju un valūtas kursu izmaiņu rezultātā rūpnieciskajiem lietotājiem un iedzīvotājiem tika piemēroti dabasgāzes diferencētie tirdzniecības gala tarifi, kas atbilda dabasgāzes tirdzniecības cenai, kas bija par 6,8 % zemāka nekā 2013. gada 9 mēnešos. Ieņēmumi, salīdzinot ar 2013. gadu, samazinājās gan rūpnieciskajā, gan mājsaimniecību klientu sektorā.

2014.gada 9 mēnešus AS "Latvijas Gāze" pabeidza ar EUR 12,9 milj. lielu peļņu, kas ir par 7,2 % mazāka nekā attiecīgajā 2013.gada periodā, kad peļņa bija EUR 13,9 milj.

 

Vinsents Makaris
Tel. + (371) 67 369 144
E-pasts: IR@lg.lv


2014_9_menesi.pdf