Publicerad: 2014-11-20 08:40:00 CET
TrustBuddy AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

TrustBuddy: Delårsrapport för tredje kvartalet 2014

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden juli-september 2014

TrustBuddy International AB

Tredje kvartalet i sammandrag, juli-september 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 30,3 (21,2) MSEK ökning med 43 %
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -5,0 (-1,9) MSEK
 • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -6,2 (-2,6) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -6,3 (-1,8) MSEK
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -14,9 (-3,3) MSEK

(Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år)

Hela perioden i sammandrag, januari-september 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 86,7 (61,2) MSEK ökning med 42 %
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -8,0 (-0,2) MSEK
 • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -11,2 (-2,2) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -11,1 (-2,2) MSEK
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -107,5 (-3,2) MSEK

(Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år)

TrustBuddy AB

Sammanfattning för det rörelsedrivande dotterbolaget 

Den operativa verksamheten i TrustBuddy International AB bedrivs genom dotterbolaget TrustBuddy AB org. nr 556794-5083 från kontor i Stockholm samt med supportfunktioner för respektive marknad och land. Nedan redovisade siffror avser TrustBuddy AB inklusive filialer.

Tredje kvartalet i sammandrag, juli - september 2014

 • Nettoomsättningen: 30,3 (21,2) MSEK (ökning med 43 %)
 • Resultat före avskrivningar, EBITDA: -3,1 (-1,0) MSEK 

Hela perioden i sammandrag, januari – september 2014

 • Nettoomsättningen: 86,7 (61,2) MSEK (ökning med 42 %)
 • Resultat före avskrivningar, EBITDA: -3,3 (7,1) MSEK  

Volym och antal

Tredje kvartalet i sammandrag, juli - september 2014

 • Totalt antal lån Q3: 57 559 st (+36,5% jämfört med mots. period fg. år)
 • Totalt utlånat belopp Q3: 196 Mkr (+47,2% jämfört med mots. period fg. år)

Hela perioden i sammandrag, januari - september 2014

 • Totalt antal lån: 185 640 st (+53,1% jämfört med mots. period fg. år)
 • Totalt utlånat belopp: 589 Mkr (+54,4% jämfört med mots. period fg. år)

 

Komplett kvartalsrapport för tredje kvartalet 2014 bifogas som PDF.

For more information please contact:

Jens Glasø, CEO, TrustBuddy International AB (publ)

+47 40 40 47 50,

investorcare@trustbuddy.com

http://trustbuddy.com/

http://trustbuddyinternational.com/

 

About TrustBuddy International AB (publ)

TrustBuddy International AB (publ) is one of the first in the world to focus on arranging loans and capital provision between buddies in Scandinavia in an organised manner. The company is listed at NASDAQ First North in Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag is TrustBuddy International AB (publ)'s Certified Adviser, phone number: +46 8 463 80 00.


Kvartalsrapport_Q3_2014_swe.pdf