Julkaistu: 2014-11-19 07:30:00 CET
Raisio
Pörssitiedote

Raisio osti Benecol-liiketoiminnan Johnson & Johnson -yhtiöiltä

Raisio Oyj, pörssitiedote, 19.11.2014 klo 8.30

Raisio on ostanut 19.11.2014 Cilag GmbH Internationalin Benecol-liiketoiminnan Isossa-Britanniassa, Irlannissa ja Belgiassa sekä muuttanut samalla sopimusta Benecolin Pohjois-Amerikan markkinoista McNEIL-PPC, Inc. -yhtiön kanssa. Sekä Cilag GmbH International että McNEIL-PPC, Inc. ovat osa Johnson & Johnson -konsernia. Benecol on kolesterolia alentavien terveysvaikutteisten elintarvikkeiden markkinajohtaja Isossa-Britanniassa ja Irlannissa. Hankinnan arvioidaan lisäävän Raision liiketulosta vuositasolla noin 9 miljoonalla eurolla.

”Benecol on Raision omistama, globaalisti tunnettu kolesterolia alentavien terveysvaikutteisten elintarvikkeiden brändi. Ison-Britannian, Irlannin ja Belgian Benecol-liiketoiminnan ostaminen sekä USA:ta koskevan sopimuksen muuttaminen tukevat vahvasti Raision brändiliiketoiminnan kasvustrategiaa. Raision pitkän aikavälin strategisia tavoitteita ovat Benecol-tuotteiden kilpailukyvyn vahvistaminen nykyisillä markkinoilla, laajentuminen uusille markkinoille sekä uusien tuotteiden innovointi. Nyt toteutettavan järjestelyn myötä meillä on mahdollisuus kehittää Benecol-liiketoimintaa omista lähtökohdistamme ja strategisten tavoitteidemme mukaisesti,” sanoo Raisio Oyj:n toimitusjohtaja Matti Rihko.

Cilag GmbH Internationalilla on ollut yksinoikeus markkinoida ja myydä Benecol-tuotteita Isossa-Britanniassa, Irlannissa ja Belgiassa. Kaupan myötä Raisiolle palautuvat Cilag GmbH Internationalin hallussa olevat oikeudet Benecol-tavaramerkkiin sekä kasvistanoliesteripatentteihin. USA:n liiketoiminta sisältyy kauppaan, mutta McNEIL-PPC, Inc. jatkaa Raision lisenssikumppanina toistaiseksi. Sopimusmuutos mahdollistaa USA:n Benecol-liiketoiminnan palautumisen Raisiolle tai Raision mahdolliselle uudelle lisenssikumppanille. Raisiolla on ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1997 kaikki oikeudet Benecol-brändiin ja Benecol-tuotteiden ainesosaan, kasvistanoliesteriin, mikä mahdollistaa liiketoiminnan kehittämisen globaalisti uusista lähtökohdista.

Kauppahinta liiketoiminnasta ja varastoista oli 88,4 miljoonaa euroa ja se suoritettiin kaupan kohteen siirtyessä Raisiolle. Kaupan toteuttaminen ei edellytä kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Raisio rahoitti hankinnan ottamalla 80 miljoonan euron suuruisen pitkäaikaisen lainan.

Toteutettava järjestely täyttää Raision yrityskaupoille asettamat kriteerit ja on yhtiön terveellisiin ja ekologisiin välipaloihin keskittyvän vision mukainen. Myös järjestelyn EV/EBITDA -kerroin on Raision yrityskaupoille asettaman tavoitetason mukainen.

Pääosa kauppahinnasta kohdistuu aineettomiin oikeuksiin. Raision liikearvo konsernitaseessa 30.9.2014 oli 116 miljoonaa euroa ja se kasvaa kaupan myötä noin 53 miljoonalla eurolla. Konsernin omavaraisuusaste on noin 58 prosenttia kaupan toteutumisen jälkeen. Raision omavaraisuusaste 30.9.2014 oli 70 prosenttia. Kaupasta aiheutuvat noin 0,7 miljoonan euron kulut kirjataan kertaeränä neljännelle vuosineljännekselle.

Euroopan Benecol-liiketoiminnan oston myötä Raision palvelukseen siirtyy muutamia työntekijöitä Isossa-Britanniassa. Vuonna 2013 Euroopan ja USA:n Benecol-liiketoiminnan liikevaihto oli lähes 76 miljoonaa euroa, josta Ison-Britannian ja Irlannin osuus oli noin 85 prosenttia. Isossa-Britanniassa ja Irlannissa Benecol-tuotteet ovat markkinajohtajia kolesterolia alentavissa terveysvaikutteisissa elintarvikkeissa.  

Benecol-tuotteiden sisältämä kasvistanoliesteri on valittu yhdeksi maailman tärkeimmistä ravitsemusinnovaatioista. Benecol-tuotteita myydään lähes 30 maassa viidessä maanosassa. Benecol® on Raision tavaramerkki ja Benecol-tuotteiden sisältämä kasvistanoliesteri on Raision laajasti patentoima ainesosa. Benecol-tuotteiden osuus on noin viidennes kolesterolia alentavien terveysvaikutteisten elintarvikkeiden noin miljardin euron kuluttajamarkkinoista.

 

RAISIO OYJ

 

Heidi Hirvonen
viestintä- ja IR-päällikkö
puh. 050 567 3060

 

Lisätietoja:
Raision toimitusjohtaja Matti Rihko, puh. 0400 830 727

 

 

Raisio-konserni lyhyesti

Raisio Oyj on kansainvälinen, kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja. Raision toiminta on jaettu kahteen yksikköön: Brändeihin ja Raisioagroon. Konsernin päämarkkina-alueet ovat Suomi, Iso-Britannia, Tšekki, Venäjä, Ukraina, Puola, Viro ja Ruotsi. Raision osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli 558 miljoonaa euroa ja liiketulos 39 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee noin 1 900 henkilöä. Raision tunnetuimmat brändit ovat Benecol, Honey Monster, Elovena, Sunnuntai, Nordic, Poppets ja Benemilk.

 

 

Jakelu
NASDAQ OMX
Keskeiset mediat
www.raisio.com