Publicerad: 2014-11-14 12:33:22 CET
TrustBuddy AB
Pressmeddelande

TrustBuddy: Intar position som världens mest diversifierade P2P aktör

Som ett resultat av de förvärv som tillkännagavs under gårdagen, har TrustBuddy tredubblat sin produktportfölj. Från att tidigare endast erbjuda kortfristiga lån har produktportföljen breddats och omfattar nu även konsumentlån med lång löptid samt ett professionellt och etablerat finansieringsalternativ för små och medelstora företag (SME). Genom detta breda erbjudande är TrustBuddy idag världens mest diversifierade P2P långivare.

Samtliga verksamheter behåller sina respektive varumärkesidentiteter samt sina tre unika och uppdaterade plattformar för att skydda kärnområden och etablerade varumärken. TrustBuddy blir genom detta ett starkare, stabilare och mer diversifierat konglomerat. Under 2015 kommer samtliga låneprodukter att samlas på en gemensam plattform för att minska kostnader och öka effektiviteten.

De beprövade affärsmodellerna för konsumentlån med lång löptid samt låneprodukterna med inriktning på SME-marknaden som Geldvoorelkaar och Prestiamoci erbjuder, gör det möjligt för TrustBuddy att successivt rulla ut den nya och bredare produktportföljen på redan etablerade marknader. Effektivitet och synergier uppnås genom att utnyttja befintlig infrastruktur och kontor.

Förvärven av Geldvoorelkaar och Prestiamoci resulterar i att TrustBuddy kan dra nytta av bolagens lokala insikt och marknadskännedom. Kombinationen av verksamheter skapar en stark och nyskapande aktör som med de nya låneprodukterna ger TrustBuddy en målgrupp som är större än något annat P2P företag. TrustBuddy befäster därmed en position som världens ledande peer-to-peer-långivare.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Glasø, VD, TrustBuddy International AB (publ)
Tel: +47 40 40 47 50

investorcare@trustbuddy.com
http://trustbuddy.com/
http://trustbuddyinternational.com/

 

About TrustBuddy International AB (publ)
TrustBuddy International AB (publ) is one of the first in the world to focus on arranging loans and capital provision between buddies in Scandinavia in an organised manner. The company is listed at NASDAQ OMX First North in Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag is TrustBuddy International AB (publ)'s Certified Adviser, phone number: +46 8 463 80 00.


Pressmeddelande_2014-11-14-2_swe.pdf