Publicerad: 2014-11-14 16:18:41 CET
TrustBuddy AB
Pressmeddelande

TrustBuddy: Nyemission och finansieringsavtal

Med referens till gårdagens meddelanden, tillkännager TrustBuddy att upp till 65 253 713 nya aktier, motsvarande upp till 20 % av nuvarande utestående aktier, nyemitteras till ett pris av SEK 1,20 genom en teckningsprocess.

Teckningsprocessen genomförs för att möjliggöra emissionsdeltagande för befintliga och nya aktieägare, och kommer att påbörjas omedelbart efter offentliggörandet av detta meddelande. Brittiska Liberum Capital Limited ("Liberum") har utsetts till ensamt ansvarig för teckningsprocessen.

Bolaget meddelar att man också har erhållit garantier om brygglån motsvarande 30 miljoner kronor (3,25 miljoner euro).

Detaljer avseende emissionen

Exakt antal nyemitterade aktier som ska emitteras, avgörs av Bolaget och Liberum vid slutet av teckningstiden och aviserats av bolaget kort därefter. Teckningsbrev kommer samtidigt att sändas till de som tilldelats möjlighet att teckna aktier i emissionen. Teckningsprocessens längd och avslutning samt prissättning och allokering bestäms i enlighet med bolagets och Liberums gottfinnande.

De nyemitterade aktierna skall, efter de har registrerats, anses som fullt betalda och likställas övriga ordinarie aktier i bolaget (”pari passu”).

Bolaget kommer att ansöka om att de nyemitterade aktierna upptas till handel på NASDAQ OMX First North. Det förväntas att ansökan godkänns och att handel i de nyemitterade aktierna kan inledas den 27 november 2014.

Emissionen är bland annat villkorad av att ansökan om notering handel på NASDAQ OMX First North godkänns. Emissionen är också villkorad av att emissionsavtalet mellan Bolaget och Liberum hedras av bägge parter och inte termineras.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

TrustBuddy
Jens Glasø, VD, TrustBuddy International AB (publ)
Tel: +47 40 40 47 50

Liberum Capital Limited 
Simon Atkinson and Joshua Hughes
Tel: +44 (0) 20 3100 2000

 

Internet:
investorcare@trustbuddy.com
http://trustbuddy.com/
http://trustbuddyinternational.com/

 

About TrustBuddy International AB (publ)
TrustBuddy International AB (publ) is one of the first in the world to focus on arranging loans and capital provision between buddies in Scandinavia in an organised manner. The company is listed at NASDAQ OMX First North in Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag is TrustBuddy International AB (publ)'s Certified Adviser, phone number: +46 8 463 80 00.


Pressmeddelande_2014-11-14_swe_3.pdf