Publicerad: 2014-11-13 17:03:25 CET
TrustBuddy AB
Pressmeddelande

TrustBuddy: Föreslagen Nyemission

TrustBuddy meddelar nyemission på 90 miljoner kronor (€10m).

Med hänvisning till TrustBuddy´s meddelande denna morgon, att bolaget ingått avtal om förvärv av de italienska och holländska Peer-to-Peer bolagen, Prestiamoci and Geldvoorelkaar.  TrustBuddy har nu nöjet att offentliggöra att den planerade nyemission redan är övertecknad, baserat på det mandat som gavs vid årsstämman 2014-04-10.

Kapitalet från nyemission kommer att fördelas enligt följande: 45 miljoner kronor (€5m) i kontant köpeskilling (och relaterade kostnader) för köpen av Prestiamoci and Geldvoorelkaar; 18 miljoner kronor (€2m) för strategisk expansion och den tekniska plattformens utveckling; och 27 miljoner (€3m) som rörelsekapital.

Nyemission genomförs genom upprättandet av en aktiebok som kommer att stängas fredagen den 14 november, för att tillåta både nya och befintliga aktieägare att delta i nyemissionen. Liberum Capital Limited agerar som placeringsagent för aktieboken. Ytterligare detaljer kring nyemission kommer att annonseras inom kort.

Jens Glas., VD TrustBuddy, kommenterar följande:

"Vi är väldigt stolta att annonsera denna nyemission. Förvärven och de strategiska steg mot en långtidsprodukt och lån till små och medelstora företag (SME) som kapitalet från denna nyemission kommer att användas till är ett spännande steg mot att TrustBuddy ska uppnå sitt långsiktiga strategiska mål att bli en diversifierad P2P aktör. De initiala indikationer som vi fått på deltagande i denna nyemission är tillräckliga för att använda Bolagets befintliga behörighet till att emittera nya aktier motsvarande 20% av utestående aktier”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Glasø, VD, TrustBuddy International AB (publ)
Tel: +47 40 40 47 50,

investorcare@trustbuddy.com
http://trustbuddy.com/
http://trustbuddyinternational.com/

 

About TrustBuddy International AB (publ)
TrustBuddy International AB (publ) is one of the first in the world to focus on arranging loans and capital provision between buddies in Scandinavia in an organised manner. The company is listed at NASDAQ OMX First North in Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag is TrustBuddy International AB (publ)'s Certified Adviser, phone number: +46 8 463 80 00.


Pressmeddelande_2014-11-13_swe_2.pdf