Offentliggjort: 2014-11-12 16:07:00 CET
Selskabsmeddelelse nr. 116, 2014 - Tilføjelse til Nordea Kredits endelige vilkår
De endelige vilkår for variabelt forrentede konverterbare og inkonverterbare
særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO), har fået tilføjet følgende ISIN
-kode:

Annuitetsobligation med variabel rente og renteloft, renteændring 1/1 og 1/7
(CIBOR6+tillæg) afrundet til 4 decimaler - mulighed for afdragsfrihed i 1-10 år,
konverterbar (indfrielseskurs 105)

ISIN-kode  Nom.    Navn     Tillæg Rente Åbningsdato Lukkedato
Udløbsdato Valuta
                       -
       rente              loft
       (initial)
DK000203270 0,83%   NDA3,5CF25RF 0,40%  3,50% 14/11-2014  30/04
01/07-2025 DKK
-5                                -2025

Den nye obligation er omfattet af ændringerne af lov om realkreditlån og
realkreditobligationer mv., som er vedtaget i Folketinget den 11. marts 2014, om
regulering af refinansieringsrisiko for realkreditobligationer, særligt dækkede
realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer m.v.

Vi henviser i øvrigt til de endelige vilkår, som er vedlagt.

Spørgsmål kan rettes til Jakob Dueholm Bach på telefon 33 33 58 58.

Venlig hilsen
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab


Selskabsmeddelelse nr. 116, 2014 - Tilføjelse til Nordea Kredits endelige vilkår.pdf
ENDELIGE VILKÅR - VARIABELT FORRENTEDE - SDRO 20141112.pdf