Publicerad: 2014-11-13 08:35:00 CET
TrustBuddy AB
Pressmeddelande

TrustBuddy ingår avtal om förvärv av italienska och nederländska P2P företag

TrustBuddy, världens enda noterade Peer-to-Peer ("P2P") långivare, meddelar idag att man tecknat ett villkorat avtal om förvärv av två ledande P2P företag, holländska Geldvoorelkaar och italienska Prestiamoci. Införlivandet av dessa två P2P-plattformar kommer att addera låneprodukter till små och medelstora företag ("SME") och konsumentlån med lång löptid till Trustbuddys befintliga erbjudande, vilket skapar en bred och ledande Peer-to-Peer-plattform.

TrustBuddy har tecknat ett villkorat avtal om förvärv av två ledande P2P långivare, Geldvoorelkaar och Prestiamoci, till en total köpeskilling om ca 146 MSEK, varav ca 105 MSEK i TrustBuddy aktier eller skuldebrev. Båda förvärven är förutsatta av att överenskomna villkor uppfylls. Förvärvet av Prestiamoci är bland annat villkorat att bolaget erhåller licens enligt betaltjänstdirektivet, PSD. TrustBuddy överväger för närvarande olika finansieringsalternativ vilket inkluderar en potentiell kapitalanskaffning för att delfinansiera förvärven. TrustBuddy har indikationer på ett starkt stöd för transaktionerna från flera viktiga befintliga investerare. Ytterligare tillkännagivande kommer att göras i sinom tid.

"TrustBuddys strategi är att öka tillgången till europeiska P2P konsumenter samt lånemarknaden för små och medelstora företag i syfte att accelerera den framtida tillväxten. Förvärven av Prestiamoci och Geldvoorelkaar ligger helt i linje med denna strategi. Genom att implementera vår nya och helt egen-utvecklade tekniska plattform kan vi erbjuda snabb, enkel och säker utlåning vilket stärker TrustBuddys position på flera mycket attraktiva och snabbt växande marknader. Förvärven medför också ett tillskott av erfaren ledningspersonal, som kompletterar det befintliga teamets kompetens", säger TrustBuddy CEO Jens Glasø.

Geldvoorelkaar

Geldvoorelkaar är den första plattformen för P2P utlåning med licens utfärdad av den nederländska finansmyndigheten (AFM). Geldvoorelkaar erbjuder en professionell och etablerad alternativ finansieringskälla för små och medelstora företag (SME).

  • Geldvoorelkaar öppnar upp den europeiska SME marknaden för TrustBuddy. Ledningens bedömning är att det finns en stor efterfrågan på alternativa utlåningskällor på den nordiska marknaden i synnerhet, och för P2P utlåning på den nederländska marknaden.
  • Geldvoorelkaar har varit verksamt sedan 2012 och har idag en uppskattad marknadsandel på 60-65%.
  • Geldovoorelkaar har hittills i år, utan aktiv marknadsföring, finansierat lån motsvarande ca 185 MSEK med en genomsnittlig intäktsmarginal på ca 6%.
  • Geldvoorelkaar har en stark SME plattform med förväntade inkomster motsvarande ca 15 MSEK för 2014 och en förväntad genomsnittlig tillväxt i Nederländerna motsvarande 80% under de följande två åren. *
  • Geldvoorelkaar är redan lönsamt med en förväntad vinst före räntor och skatt för 2014 om ca 6,5 MSEK.

Under förutsättning att villkoren i avtalet uppfylls, har TrustBuddy överenskommit att förvärva Geldvoorelkaar till en köpeskilling motsvarande ca 98 MSEK. Köpeskillingen fördelas enligt; 28 MSEK kontant, 37 MSEK genom emission av nya aktier med en premie motsvarande 20% på förhandsmeddelat aktiepris, samt 33 MSEK i skuldebrev varav 50% för inlösen i januari 2016 och 50% för inlösen i januari 2017. Aktier som ingår som del av köpeskillingen kommer att vara föremål för handelsbegränsningar som löper ut i januari 2016 för 50% av aktierna och i januari 2017 för återstoden.

Prestiamoci

Prestiamoci är en italiensk P2P långivande med fokus på konsumtionslån med lång löptid.

  • Prestiamoci har etablerat en licensierad P2P plattform på den starkt reglerade italienska marknaden. Förvärvet är villkorat av att Prestiamoci erhåller licens enligt betaltjänstdirektivet (PSD) för hela EES, vilket möjliggör en europeisk utrullning av plattformen.
  • Prestiamoci har sedan nylanseringen av sin plattform i maj 2014, finansierat 1,7 MSEK till en genomsnittlig intäktsmarginal motsvarande 4%.
  • Förvärvet tillför diversifiering av TrustBuddys befintliga produkterbjudande genom en produkt med lägre regelverksrisker och högre grad av intäktstransparens.
  • Prestiamocis ledningsgrupp tillför betydande erfarenhet och kompetens inom kreditanalys.
  • TrustBuddy planlägger att rulla ut Prestiamocis låneprodukter med lång löptid till konsumenter på flera marknader under 2015, och bedömer att de nordiska marknaderna på sikt kommer att generera ca 80% av intäkterna från den nya produkten.

Under förutsättning att Prestiamoci erhåller den avtalsvillkorade licensen enligt betaltjänstdirektivet (PSD), och att övriga villkor i avtalet uppfylls, har TrustBuddy överenskommit att förvärva Prestiamoci till en köpeskilling motsvarande ca 49 MSEK. Köpeskillingen fördelas enligt; 14 MSEK kontant, 35 MSEK i aktier samt en option att förvärva 10 miljoner aktier med en premie motsvarande 60% av aktiekursen vid stängning av förvärvet. Med förbehåll för att villkoren i avtalet är uppfyllda, slutförs förvärvet av Prestiamoci den 1 april 2015.

Handelsuppdatering

Bolaget uppskattar att de redovisade intäkterna för Q3 blir ca 30 MSEK med ett resultat efter skatt på ca -6,6 miljoner kronor. Q4 har inletts med en omsättning motsvarande ca 10 MSEK för oktober. Den första insättningen av institutionellt kapital väntas under fjärde kvartalet och bedöms generera tillväxt jämfört med föregående kvartal, Q3.

* De förväntade intäkterna är endast vägledande. De faktiska intäkternas storlek kan skilja sig väsentligt i storlek. Det bör därför inte finnas en förväntan om att de faktiska intäkterna kommer att vara densamma som, eller likna detta mål.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Glasø, VD, TrustBuddy International AB (publ)
Tel: +47 40 40 47 50,

investorcare@trustbuddy.com
http://trustbuddy.com/
http://trustbuddyinternational.com/

 

About TrustBuddy International AB (publ)
TrustBuddy International AB (publ) is one of the first in the world to focus on arranging loans and capital provision between buddies in Scandinavia in an organised manner. The company is listed at NASDAQ OMX First North in Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag is TrustBuddy International AB (publ)'s Certified Adviser, phone number: +46 8 463 80 00.


Pressmeddelande_2014-11-13_swe_1.pdf