Published: 2014-11-10 19:31:16 CET
Eik fasteignafélag hf.
Heildarfjöldi atkvæða og heildarfjöldi hluta

Hlutafjáraukning til forgangsréttarhafa í Eik fasteignafélagi hf.

Stjórn Eikar fasteignafélags hf. ákvað á fundi sínum í dag, þann 10. nóvember 2014, að bjóða til sölu nýtt hlutafé til tiltekinna forgangsréttarhafa í samræmi við heimild stjórnar í a) lið 4. mgr. 4. gr. samþykkta félagsins sem samþykkt var á hluthafafundi 17. janúar 2014. Nýti forgangsréttarhafar sér rétt sinn til kaupa á hinu nýja hlutafé í félaginu mun eigið fé félagsins hækka um allt að 3 milljarða króna.  

 

Með vísan til samandregins samstæðuárshlutareiknings 30. júní 2014, sem birtur var 28. ágúst 2014, lýsir stjórn félagsins því yfir að engar verulegar breytingar hafa orðið á efnahag þess frá síðustu skýrslu stjórnar, utan að félagið greiddi inn á lán kr. 650.000.000 af handbæru fé félagsins.

 

Frekari upplýsingar veita:

Garðar Hannes Friðjónsson,

forstjóri Eikar fasteignafélags hf.

gardar@eik.is, s. 5902200 / 861-3027

 

Kolbeinn Friðriksson

framkvæmdastjóri fjármálasviðs Eikar fasteignafélags hf.

kolbeinn@eik.is, s. 5902209 / 7812111