Publicēts: 2014-11-10 09:05:48 CET
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Par AS „mogo” obligāciju iekļaušanu Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā

Nasdaq Riga 2014. gada 7. novembrī pieņēma lēmumu, ar 2014. gada 11. novembri uzsākt AS „mogo” obligāciju kotēšanu Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā ar šādiem raksturlielumiem: 

Emitenta nosaukums AS „mogo”
Emitenta saīsinātais nosaukums MOGO
Vērtspapīra ISIN kods LV0000801363
Vērtspapīra dzēšanas datums 2021.03.31.
Nominālvērtība 1 000 EUR
Iekļaujamo obligāciju skaits 19 062
Biržas tirdzniecības kods* MOGO100021A
Biržas tirdzniecības kods** MOGO100021AB

*fiksētā ienākuma instrumentu tirgus segments, kur tiek veikta automātiska uzdevumu savietošana (RSE Bonds Automatch)
**fiksētā ienākuma instrumentu tirgus segments, kur netiek veikta automātiska uzdevumu savietošana (RSE Bonds)

AS „mogo” emisijas prospekts publicēts 2014. gada 3. novembrī un ir pieejams šeit.


Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 672 12431
http://www.nasdaqbaltic.com/


Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda NASDAQ OMX grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. NASDAQ OMX Tallinn AS, NASDAQ OMX Riga, AS un AB NASDAQ OMX Vilnius.