Offentliggjort: 2014-11-06 14:45:00 CET
Selskabsmeddelelse nr. 113, 2014 – Ændring til Nordea Kredits endelige vilkår
I selskabsmeddelelse nr. 92 af 15. september 2014, fik de endelige vilkår for
variabelt forrentede konverterbare og inkonverterbare særligt dækkede
realkreditobligationer (SDRO), tilføjet følgende ISIN-kode:

Annuitetsobligationer med variabel rente og mulighed for afdragsfrihed 1 – 10
år, inkonverterbare

ISIN-kode   Nom.    Navn     Åbnings Lukke-dato Udløbs-dato Valuta
       rente/         -Dato
       udløb
LU1110205314 Variabel/ NDAEURIBOR3 17/09  31/10-2018 01/01-2019  EUR
       2019    OA19     -2014

Ændringen omhandler negativ rente:
For særligt dækkede realkreditobligationer med variabel rente i euro kan den
beregnede rentesats blive negativ, men i så fald fastsætter Nordea Kredit
rentesatsen til 0 pct. Vi henviser til de endelige vilkår som er vedhæftet.

Ovenstående ændring gør det muligt at stille obligationen som sikkerhed for
belåning via ECB.

Spørgsmål kan rettes til Jakob Dueholm Bach på telefon 33 33 58 58.

Venlig hilsen
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab


ENDELIGE VILKÅR - VARIABELT FORRENTEDE - SDRO 20141106.pdf