Publicēts: 2014-11-03 16:19:39 CET
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Uzsākta AS „mogo” obligāciju kotēšanas procedūra

Pamatojoties uz 2014. gada 3. novembrī saņemto kotēšanas pieteikumu, Nasdaq Riga ir uzsākusi kotēšanas procedūru šādu AS „mogo” obligāciju iekļaušanai Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā: 

ISIN Nominālvērtība Emisijas apjoms Valūta Dzēšanas termiņš
LV0000801363 1 000 19 062 000 EUR 2021.03.31.

Nasdaq Riga valdes lēmums par obligāciju iekļaušanu tiks paziņots nekavējoties pēc tā pieņemšanas.

Prospekts pievienots pielikumā.

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 672 12431
http://www.nasdaqbaltic.com/


Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda NASDAQ OMX grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. NASDAQ OMX Tallinn AS, NASDAQ OMX Riga, AS un AB NASDAQ OMX Vilnius.


AS_mogo_prospekts_2014.pdf