Publicerad: 2014-10-24 11:25:00 CEST
TrustBuddy AB
Pressmeddelande

TrustBuddy: 110 MSEK till låneplattformen från ny stor institutionell investerare

TrustBuddy har glädjen att offentliggöra sitt andra ramavtal med en ny stor institutionell långivare. Initialt tillför avtalet låneplattformen SEK 110 miljoner. Kapitalet kan allokeras till samtliga av TrustBuddys marknader efter behov.

TrustBuddy upplever en fortsatt stark tillväxt på samtliga existerande marknader samt de nya marknader som är under uppbyggnad. Genom detta välkomnar Bolaget solida institutionella investerare i syfte att snabbare kunna erbjuda ökad tillväxt i utlåningstakten.

TrustBuddy bedömer att den amerikanska modellen med 50 procent institutionellt lånekapital och 50 procent kapital från privata långivare är en framgångsrik fördelning. Det institutionella kapitalets andel av TrustBuddys förmedlade låneportfölj utgör för närvarande mindre än 5 procent.

TrustBuddy kan begära in lånekapitalet i önskad takt och har inledningsvis begärt in ca 27 MSEK utav de totalt 110 MSEK med syfte att fortsätta Bolagets tillväxttakt inom låneförmedlingen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Glasø, VD, TrustBuddy International AB (publ)
Tel: +47 40 40 47 50,

investorcare@trustbuddy.com
http://trustbuddy.com/
http://trustbuddyinternational.com/

  

About TrustBuddy International AB (publ)
TrustBuddy International AB (publ) is one of the first in the world to focus on arranging loans and capital provision between buddies in Scandinavia in an organised manner. The company is listed at NASDAQ OMX First North in Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag is TrustBuddy International AB (publ)'s Certified Adviser, phone number: +46 8 463 80 00.


Pressmeddelande_2014-10-24_swe.pdf