Publicerad: 2014-09-25 16:15:04 CEST
TrustBuddy AB
Pressmeddelande

TrustBuddy meddelar strukturförändringar i ledning och styrelse

TrustBuddy är glada att tillkännage nomineringen av en ny styrelseordförande, tre ytterligare ledamöter samt en planerad omarbetning och renodling av VD rollen.

Simon Nathanson har accepterat nominering till posten som ny styrelseordförande som väljs vid kommande extra bolagsstämma i november. Simon har över tjugo års erfarenhet inom den svenska finansbranschen och är idag senior partner i Wishmaker Innovation, tidigare VD för Neonet samt vice VD i OM Stockholmsbörsen. Simon är även före detta styrelseledamot i Burgundy AB (en multilateral handelsplattform som ägs av Oslobörsen).

"Jag har accepterat nomineringen till posten som ordförande i TrustBuddy eftersom bolaget är ett mycket spännande företag med stora möjligheter. Jens och hans team har byggt något helt nytt och målet för mig är att tillsammans med ledningsgruppen och alla andra medarbetare ta företaget till nästa nivå", säger Nathanson.

Nuvarande styrelseordförande Eivind Jørundland fortsätter som styrelseledamot.

"Jag har varit styrelseordförande i TrustBuddy sedan starten 2009. När vi nu går in i nästa fas känns det naturligt att lämna över till en ny ledare med gedigen erfarenhet och kompletterande kompetens", säger Jørundland.

Utöver förändringar i styrelsen kommer Jens Glasø, nuvarande VD och grundare, att från början av 2015, bli "chef för Product Strategy and Development" och ansvara för produktutveckling, nya marknader och konceptutveckling.

TrustBuddy kommer att tillkännage en ny VD i sinom tid, med Jens Glasø fortsatt som VD fram till åtminstone 1 januari 2015.

"Efter att ha utformat idén om ett P2P företag redan 2009 har jag varit involverad i alla delar av varje projekt som har genomförts. I samband med den pågående mognaden av företaget vill jag ägna mer tid åt mina primära kompetensområden inom produktutveckling och marknadsutveckling”, säger Glasø.

Förutom Simon Nathanson, i syfte att ytterligare stärka företagets ledning, är följande nominerade för val till styrelseuppdrag i TrustBuddy:

Tove Mette Dramstad (1965): Civilekonom med erfarenhet som VD och koncernchef för Jernbarnepersonalets Sparebank, för närvarande chef för TEØ Property AS.

Torsten Örtengren (1963): Master och MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Partner på Arkios AB och ordförande i PR Vård Holding. Tidigare ordförande i Jobzone Sweden AB och chef för notering och övervakning på NASDAQ OMX Stockholm.

Eivind Jørundland (1960): MBA med examen som börsmäklare. Ordförande i TrustBuddy sedan starten 2009 och VD för Moementum. Tidigare VD för Optimum ASA.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Glasø, VD, TrustBuddy International AB (publ)
Tel: +47 40 40 47 50,

investorcare@trustbuddy.com
http://trustbuddy.com/
http://trustbuddyinternational.com/

About TrustBuddy International AB (publ)
TrustBuddy International AB (publ) is one of the first in the world to focus on arranging loans and capital provision between buddies in Scandinavia in an organised manner. The company is listed at NASDAQ OMX First North in Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag is TrustBuddy International AB (publ)'s Certified Adviser, phone number: +46 8 463 80 00.


Pressbild_Jens_Glaso_Simon_Nathanson.jpg
Pressmeddelande_2014-09-25_swe.pdf