Julkaistu: 2014-09-25 11:00:02 CEST

Outokummun pääomamarkkinapäivä: Strategiakatsaus ja tehostamisohjelmien laajennus

OUTOKUMPU OYJ
PÖRSSITIEDOTE
25.9.2014 klo 12.00

 

Outokumpu antoi tänään pääomamarkkinapäivillään Düsseldorfissa Saksassa katsauksen yhtiön strategiaan ja ilmoitti lisäksi tehostamisohjelmien laajentamisesta. Samalla yhtiö kertoi, että 200 miljoonan euron synergiasäästöt saavutetaan jo vuonna 2015 kaksi vuotta alkuperäisestä aikataulusta edellä.

Outokumpu vahvistaa strategiansa

Outokumpu toteuttaa laajoja muutostoimenpiteitä yhtiön palauttamiseksi kannattavaksi.

Toimitusjohtaja Mika Seitovirta: “Inoxum-yrityskaupan jälkeen olemme leikanneet ja tehostaneet tuotantokapasiteettia Euroopassa, saaneet vahvan jalansijan Amerikoissa ja toteuttaneet määrätietoisesti tehostamis- ja säästöohjelmia kustannusten karsimiseksi. Näiden ansiosta meillä on nyt ainutlaatuinen tuotantorakenne, markkinajohtajuus Euroopassa ja vahva kakkossija Pohjois-Amerikassa, minkä lisäksi kannattavuutemme on parantunut selvästi tänä vuonna.”

“Vaikka meillä on vielä työtä kannattavuuden palauttamisessa, eteneminen on ollut rohkaisevaa ja olemme siksi luottavaisia, että voimme nyt nostaa riman korkeammalle. Outokummun strategia keskittyy niihin osa-alueisiin, joilla voimme parantaa toimintojen tehokkuutta ja ottaa kaiken irti tehtaistamme. Lisäksi hyödynnämme vahvuuksiamme, joiden avulla erotumme kilpailijoistamme”, Seitovirta kommentoi.

Outokumpu on vahvasti läsnä ruostumattoman teräksen tärkeimmillä markkinoilla, ja yhtiö on tunnettu laadusta, tuotekehityksestä ja teknisestä asiantuntemuksesta. Outokumpu hyödyntää näitä vahvuuksiaan sekä kehittää järjestelmällisesti toimitustäsmällisyyttä ja asiakassuhteiden hallintaa tarjotakseen teollisuudenalan parhaan asiakaskokemuksen.

Tuotannon tehokkuutta parannetaan entisestään esimerkiksi minimoimalla materiaalihukka. “Olemme investoineet tehokkaisiin tuotantolaitoksiimme, jotka sijaitsevat keskellä parhaita ruostumattoman teräksen markkinoita. Teemme järjestelmällisesti jatkuvaa tehostamista hyödyntääksemme tuotantolaitostemme täyden potentiaalin”, Seitovirta sanoo.   

Raaka-aineet ovat jatkossakin tärkeässä asemassa. Niiden osuus kustannuksista on 60 %, ja siksi tehostamismahdollisuudet ovat merkittävät. Outokumpu hyödyntää oman kromikaivoksensa ja vastikään laajentamansa ferrokromituotannon täysimääräisesti: ne ovat Outokummulle ainutlaatuinen kilpailuetu. Yhtiö aikoo myös entisestään kasvattaa tuotteidensa kierrätyssisältöä: “Keskimäärin kierrätyssisältömme on 80 prosenttia eli korkeampi kuin teollisuudenalan keskiarvo 60 prosenttia. Haluamme nostaa osuutta entisestään, koska se on järkevää sekä kestävän kehityksen näkökulmasta että raaka-ainekustannussyistä”, Seitovirta kommentoi.

Määrätietoiset toimenpiteet rahoitusaseman vahvistamiseksi ja laajennetut tehostamisohjelmat

Rahoitusaseman vahvistaminen jatkuu pääasiassa kannattavuutta parantamalla ja käyttöpääoman hallintaa tehostamalla. Tavoitteena on vähentää velkaa, jotta mahdollistetaan strateginen joustavuus ja kasvu. Viime vuosina tehtyjen isojen investointien jälkeen Outokumpu odottaa käyttöpääomainvestointien pysyvän tulevina vuosina maltillisina. Velan ja velkaantumisasteen vähentäminen on edelleen etusijalla. Outokummun tavoitteena on saada yritykselle luottoluokitus viimeistään vuonna 2016, ja yhtiö uudelleenrahoittaa aktiivisesti lainoitustaan.

Synergiasäästöjen toteuttaminen on edennyt hyvin, ja Outokumpu odottaakin saavuttavansa Inoxum-yrityskaupan 200 miljoonan euron täydet synergiasäästöt jo vuonna 2015, kaksi vuotta alkuperäisestä aikataulusta edellä.  

Lisäksi yhtiö on tunnistanut lisämahdollisuuksia kustannusten karsimiseksi. P150-ohjelman tavoitteena oli alun perin 150 miljoonan euron säästöt tämän vuoden loppuun mennessä. Ohjelmaa on nyt laajennettu, ja sen tavoitteena on 250 miljoonan euron säästöt vuoden 2015 loppuun mennessä. Uudet tehostamis­toimen­piteet liittyvät pääasiassa tuotannon tehokkuuteen ja yleisiin hankintoihin. EMEAn uudelleen­järjestelyt jatku­vat suunnitelman mukaisesti, ja niiden keskipisteenä on Bochumin sulaton sulkeminen vuonna 2015. Kaiken kaikkiaan Outokumpu odottaa saavuttavansa 550 miljoonan euron säästöt vuoden 2017 loppuun mennessä.

Outokumpu jatkaa myös kassavirran parantamista. Käyttöpääoman vähentämistavoite 300 miljoonalla eurolla vuoden 2014 loppuun mennessä vuoteen 2012 verrattuna säilyy ennallaan. Outokumpu nostaa kuitenkin rimaa myös käyttöpääoman hallinnassa ja tavoittelee lisäksi vielä 100 miljoonan euron vapautumista käyttöpääomasta vuoden 2015 loppuun mennessä.

Talous- ja rahoitusjohtaja Reinhard Florey: “Tehostamisohjelmia laajentamalla asetamme uuden tavoitetason ja standardin kustannustasolle ja käyttöpääoman hallinalle. Lisäksi nopeutamme näitä toimenpiteitä, jotta voimme varmistaa kassavirran positiivisen kehityksen loppuvuodeksi.”

Katsaus liiketoiminta-alueisiin

Kannattavuuden parantamiseen vaikuttavat eniten Coil Americas- ja Coil EMEA -liiketoiminta-alueet.

“Pohjois-Amerikassa ruostumattoman teräksen kysyntä on vahvaa. Calvertin tehtaan käyttöönotto sekä Meksikon San Luis Potosín kylmävalssaamon vahva asema ja maine antavat meille hyvän aseman kasvavalla NAFTA-markkina-alueella”, sanoo Coil Americas -liiketoiminta-alueen johtaja Michael Wallis. “Calvertin tehdas on yksi maailman edistyksellisimmistä ruostumattoman teräksen tuotantolaitoksista, ja sen kustannusrakenne on erinomainen. Viimeaikaiset kunnossapitotyöt Calvertissa ovat vaikuttaneet jonkin verran sekä varastoihin että toimituksiin, joten näemme väliaikaisen negatiivisen vaikutuksen kassavirtaan kolmannella neljänneksellä. Tehtaan käyttöönotto etenee kuitenkin hyvin. Olemme kasvattaneet markkinaosuuttamme ja olemme suunnitelmien mukaisesti saavuttamassa 530 000 tonnin vuosituotannon sekä positiivisen käyttökatteen tänä vuonna Coil Americas -liiketoiminta-alueella.”

“Coil EMEA -liiketoiminta-alueella keskitymme tärkeimpiin asiakassegmentteihin, kuten arkkitehtuuriin ja rakentamiseen sekä energia- ja autoteollisuuteen, joissa tekninen osaamisemme ja vahva tutkimus- ja kehitystyö antavat meille kilpailuetua. Hyödynnämme kaikissa asiakassegmenteissä ja myyntikanavissa vahvaa kotimarkkina-asemaamme EMEAn alueella. Uudelleenjärjestelyjen myötä meillä on tehokkaat tuotantolaitokset Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa, ja optimoitu palvelukeskus- ja myyntiverkostomme on keskellä Euroopan tärkeimpiä markkinoita”, sanoo Coil EMEA -liiketoiminta-alueen vetäjä Olli-Matti Saksi.

APAC-liiketoiminta-alueella keskeistä on rakentaa kannattava markkina-asema alueella erityisesti erikoisteräksissä ja tärkeissä asiakassegmenteissä, kuten energia-, kemian- ja rakennusteollisuudessa.  

Long Products -liiketoiminta-alueen tavoitteena on jatkossakin hyvä pääomantuotto kevyen ja tehokkaan tuotantorakenteen sekä kasvun avulla.

Quarto Plate -liiketoiminta-alueen tavoitteena on olla kvarttolevyasiakkaiden ensisijainen toimittaja hyödyntämällä laajennettua tuotantokapasiteettia Ruotsissa ja Yhdysvalloissa.

Suora verkkolähetys pääomamarkkinapäivästä tänään klo 12.30

Pääomamarkkinapäivän esitykset ja suora linkki verkkolähetykseen ovat saatavilla osoitteessa www.outokumpu.com/en/investors/IR-events/capital-markets-day/. Tilaisuus on englanninkielinen.

Lisätietoja:

Sijoittajat: Johanna Henttonen, puh. (09) 421 3804, matkapuh. 040 530 0778

Media: Saara Tahvanainen, puh. 040 589 0223

Outokumpu Oyj 

 

Outokumpu on ruostumattoman teräksen markkinajohtaja maailmassa. Valmistamme edistyksellisiä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä ja auttavat siten rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti. Sata vuotta sitten keksitty ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa aina ruokailu- ja sairaalavälineistä siltoihin ja energialaitoksiin: se on 100-prosenttisen kierrätettävä, korroosionkestävä, hygieeninen ja vahva materiaali, jota ei tarvitse huoltaa. Outokummun palveluksessa on yli 12 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.outokumpu.fi


CMD 25092014 FIN.pdf