Julkaistu: 2014-09-23 16:30:00 CEST
Componenta Oyj
Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen liputusilmoitus: Sp-Rahastoyhtiö Oyj:n omistus Componentassa on ylittänyt 5 %

Componenta Oyj Pörssitiedote 23.9.2014 klo 17.30

Componenta on tänään vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen Componenta Oyj:n osakkeita koskevan liputusilmoituksen.

Sp-Rahastoyhtiö Oy:n osuus Componenta Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on ylittänyt   5 %.

Osuuksien muutos liittyy Componenta Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen 5.9.2014 päättämään yleisölle suunnattuun osakeantiin, jossa merkittiin 53 000 000 yhtiön uutta osaketta (jäljempänä ”Osakeanti”).

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisesti Sp-Rahasto Oy ilmoittaa Finanssivalvonnalle ja Componenta Oyj:lle seuraavaa:

1. Kohdeyhtiön nimi: Componenta Oyj

2. Liputusilmoituksen peruste: Osakeanti

3. Ilmoitusvelvollisen nimi ja Y-tunnus: Sp-Rahastoyhtiö Oy, Y-tunnus 1795631-6

4. Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut: 23.9.2014

5. Osuus kohdeyhtiön osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä:

Omistus- ja ääniosuus ennen liputusvelvollisuuden syntymistä:

Kappalemäärä: 367 003
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: alle 5 %

Omistus- ja ääniosuus liputusvelvollisuuden syntymisen jälkeen:

Säästöpankki Kotimaa -sijoitusrahasto
Kappalemäärä: 2 400 000 
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 2,467 %

Säästöpankki Pienyhtiöt -sijoitusrahasto
Kappalemäärä: 1 534 006
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä 1,577 %

Säästöpankki Itämeri -sijoitusrahasto
Kappalemäärä: 1 000 000
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 1,028 %

Sp-Rahastoyhtiö Oy yhteensä
Kappalemäärä: 4 934 006
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä 5,072 %

Liputuksen laskentaperusteena on Componenta Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä Osakeannin jälkeen. Osakeannin jälkeinen osakkeiden rekisteröity kokonaismäärä on 97 269 224 osaketta, joilla on ääniä yhteensä 97 269 224.

Helsinki 23. syyskuuta 2014

COMPONENTA OYJ


Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja

 

LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200

Mika Hassinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2723

 

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2013 oli 511 miljoonaa euroa ja sen osake listataan NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 400 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.


tiedote_componenta_23092014_liputus_Sp_rahastoyhtio.pdf