Julkaistu: 2014-09-23 08:40:00 CEST
Componenta Oyj
Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus koskien Heikki Lehtosen ja hänen määräysvaltayhteisöjensä omistusmuutoksia Componentassa

Componenta Oyj Pörssitiedote 23.9.2014 klo 9.40

Componenta on tänään vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen Componenta Oyj:n osakkeita koskevan liputusilmoituksen.

”Heikki Lehtosen määräysvaltayhteisö Oy Högfors-Trading Ab:n osuus Componenta Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on alittanut 15 % ja 10 % ja Heikki Lehtosen määräysvaltayhteisö Cabana Trade S.A:n osuus Componenta Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on alittanut 5 %. Heikki Lehtosen ja hänen määräysvaltayhteisöidensä yhteisosuus Componenta Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on alittanut 25 %, 20 % ja 15 %. 

Osuuksien muutos liittyy Componenta Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen 5.9.2014 päättämään yleisölle suunnattuun osakeantiin, jossa merkittiin 53 000 000 yhtiön uutta osaketta (jäljempänä ”Osakeanti”).

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisesti ilmoitamme Finanssivalvonnalle ja Componenta Oyj:lle seuraavaa:

1. Kohdeyhtiön nimi: Componenta Oyj

2. Liputusilmoituksen peruste: Osakeanti

3. Ilmoitusvelvollisen nimi ja Y-tunnus: Oy Högfors-Trading Ab, Y-tunnus 0809010-0

4. Ilmoitusvelvollisen nimi ja rekisterinumero: Cabana Trade S.A., rekisterinumero B87264

5. Ilmoitusvelvollisen nimi: Heikki Lehtonen ja hänen määräysvaltayhteisönsä

6. Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut: 23.9.2014

7. Osuus kohdeyhtiön osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä:

Omistus- ja ääniosuus ennen liputusvelvollisuuden syntymistä:

Oy Högfors-Trading Ab
Kappalemäärä: 8 010 704 
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 18,10 %  

Cabana Trade S.A.
Kappalemäärä: 3 501 988
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 7,91 %  

Heikki Lehtonen
Kappalemäärä: 15 800 
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 0,04 %  

Heikki Lehtonen ja määräysvaltayhteisöt yhteensä
Kappalemäärä: 11 528 492
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 26,04 % 

Omistus- ja ääniosuus liputusvelvollisuuden syntymisen jälkeen:

Oy Högfors-Trading Ab
Kappalemäärä: 8 010 704 
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 8,24 %  

Cabana Trade S.A.
Kappalemäärä: 3 501 988
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 3,60 %

Heikki Lehtonen
Kappalemäärä: 15 800 
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 0,02 %  

Heikki Lehtonen ja määräysvaltayhteisöt yhteensä
Kappalemäärä: 11 528 492
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 11,85 %  

Liputuksen laskentaperusteena on Componenta Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä Osakeannin jälkeen. Osakeannin jälkeinen osakkeiden rekisteröity kokonaismäärä on 97 269 224 osaketta, joilla on ääniä yhteensä 97 269 224.”

Helsinki 23. syyskuuta 2014

COMPONENTA OYJ


Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja

 

LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200

Mika Hassinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2723

 

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2013 oli 511 miljoonaa euroa ja sen osake listataan NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 400 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.


tiedote_componenta_23092014_liputus_hogfors trading_cabana trade_heikki lehtonen.pdf