Paskelbta: 2014-09-08 15:06:04 CEST
AB "Vilkyškių pieninė"
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie vadovų sandorius

Pranešimas apie emitento vadovo sandorį dėl emitento vertybinių popierių (žr. prisegtą bylą).

 

 

         Vaidotas Juškys
         Vykdantysis direktorius
         Tel. +370 441 55100


Pranesimas apie vadovo sandorius 2014.09.08 LT.pdf