Paskelbta: 2014-08-29 15:36:23 CEST
AB "Vilkyškių pieninė"
Tarpinė informacija

AB Vilkyškių pieninė 2014 m. šešių mėnesių neaudituoti finansiniai rezultatai

AB Vilkyškių pieninės grupės konsoliduotos neaudituotos 2014 m. šešių mėnesių pajamos buvo 192 mln. LTL (55,7 mln. EUR), arba 22% didesnės negu per tą patį laikotarpį 2013 m.

2014 m. pirmojo pusmečio EBITDA – 8,5 mln.LTL (2,5 million EUR), 2013 m. šešių mėnesių EBITDA -  6,4 mln.LTL (1,8 mln.EUR).

2014 m. pirmojo pusmečio konsoliduotas pelnas – 3,8 mln.LTL (1,1 mln.EUR), per 2013 m. šešis mėnesius įmonių grupė uždirbo 1,8 mln.LTL (0,5 mln.EUR).

AB Vilkyškių pieninės 2014 m. šešių mėnesių tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys bei veiklos rezultatų pristatymas pateikti prieduose.

 

 

 

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102


2014m. 6 men veiklos rezultatai.pdf
2014 m. šešių mėnesių tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys.pdf