Julkaistu: 2014-08-22 08:30:00 CEST
Componenta Oyj
Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus: Oy Högfors-Trading Ab:n omistus Componentassa on ylittänyt 15 % ja Cabana Trade S.A:n omistus Componentassa on alittanut 10 %

Componenta Oyj Pörssitiedote 22.8.2014 klo 9.30

Componenta on 22.8.2014 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen Componenta Oyj:n osakkeita koskevan liputusilmoituksen. 

”Heikki Lehtosen määräysvaltayhteisö Oy Högfors-Trading Ab:n osuus Componenta Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on ylittänyt 15 %, ja Heikki Lehtosen määräysvaltayhteisö Cabana Trade S.A. osuus Componenta Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on alittanut 10 %.

Osuuksien muutos liittyy Componenta Oyj:n 15.8.2014 antamassa pörssitiedotteessa kuvattuun rajatulle joukolle valikoituja sijoittajia suunnattuun 15 miljoonan osakkeen osakeantiin (jäljempänä ”Anti”). 

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisesti ilmoitamme Finanssivalvonnalle ja Componenta Oyj:lle seuraavaa: 

1. Kohdeyhtiön nimi: Componenta Oyj 

2. Liputusilmoituksen peruste: Anti 

3. Ilmoitusvelvollisen nimi ja Y-tunnus: Oy Högfors-Trading Ab, Y-tunnus 0809010-0 

4. Ilmoitusvelvollisen nimi ja rekisterinumero: Cabana Trade S.A., rekisterinumero B87264 

5. Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut: 22.8.2014 

6. Osuus kohdeyhtiön osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 

Omistusosuudet ennen Antia: 

Oy Högfors-Trading Ab
Kappalemäärä: 4 010 704
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 13,70 %

Cabana Trade S.A.
Kappalemäärä: 3 501 988
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 11,96 %   

Heikki Lehtonen
Kappalemäärä: 15 800
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 0,05 %   

Heikki Lehtonen ja määräysvaltayhteisöt yhteensä:
Kappalemäärä: 7 528 492
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 25,72 %   

Omistusosuudet Annin jälkeen: 

Oy Högfors-Trading Ab
Kappalemäärä: 8 010 704
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 18,10 %  

Cabana Trade S.A.
Kappalemäärä: 3 501 988
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 7,91 %   

Heikki Lehtonen
Kappalemäärä: 15 800
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 0,04 %   

Heikki Lehtonen ja määräysvaltayhteisöt yhteensä:
Kappalemäärä: 11 528 492
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 26,04 %   

Liputuksen laskentaperusteena on Componenta Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä Annin jälkeen. Annin jälkeinen osakkeiden rekisteröity kokonaismäärä on 44 269 224 osaketta, joilla on ääniä yhteensä 44 269 224.”    

Helsinki 22. elokuuta 2014 

COMPONENTA OYJ
 

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja

 

LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200 

Mika Hassinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2723

   

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2013 oli 511 miljoonaa euroa ja sen osake listataan NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 400 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.


tiedote_componenta_22082014_hogfors-trading ja cabana trade.pdf