Publicerad: 2014-08-22 08:45:00 CEST
TrustBuddy AB
Pressmeddelande

TrustBuddy: Fortsätter verksamheten i Danmark efter positiv dialog med danska finansinspektionen

TrustBuddy underrättades av den danska Finansinspektionen, "Finanstilsynet" den 23 juni i år, att bolaget bedömdes bryta mot dansk lagstiftning avseende finansiell verksamhet genom lån från danska TrustBuddies. Samtidigt avslogs bolagets ansökan om en mer omfattande kreditmarknadslicens i Sverige.

TrustBuddy har sedan dess genomfört flertalet anpassningar och har en pågående och positiv dialog med den danska finansinspektionen. Detta har resulterat i att TrustBuddy nu fortsätter sin närvaro i Danmark. Skulle de pågående diskussionerna vända i negativ riktning, har TrustBuddy alternativa lösningar för fortsatt verksamhet i Danmark. Den primära målsättningen är dock att fortsatta vår nuvarande verksamhet i full överenstämmelse med såväl gällande som framtida dansk lagstiftning - som på TrustBuddys övriga aktiva och planerade marknader.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Glasø, VD, TrustBuddy International AB (publ)
Tel: +47 40 40 47 50,

investorcare@trustbuddy.com

http://trustbuddy.com/

http://trustbuddyinternational.com/

   

About TrustBuddy International AB (publ)

TrustBuddy International AB (publ) is one of the first in the world to focus on arranging loans and capital provision between buddies in Scandinavia in an organised manner. The company is listed at NASDAQ OMX First North in Stockholm. Mangold Fondkommission is TrustBuddy International AB (publ)'s Certified Adviser and market maker, phone number: +46 8-503 015 50.


Pressmeddelande_2014-08-22_swe.pdf