Publicerad: 2014-08-21 08:47:30 CEST
TrustBuddy AB
Pressmeddelande

TrustBuddy: Fortsatt stark tillväxt under andra kvartalet trots föregående marknadsuppdatering

TrustBuddy fortsätter sin starka tillväxt och offentliggör sitt bästa kvartal någonsin och avviker positivt mot den marknadsuppdatering som meddelades den 18:e juni avseende det andra kvartalet. Intäkterna under perioden ökade med mer än 30 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Utlåningsvolymen ökade till 207 MSEK (Q1-14: 189 MSEK, Q2-13: 128 MSEK), och bolaget noterar nära 70,000 lån vilket representerar en ökning med 77 procent jämfört med samma period föregående år.

Bolaget gjorde vid tillfället för den meddelade marknadsuppdateringen en bedömning som indikerade att det andra kvartalet skulle motsvara nivåerna från det första kvartalet. TrustBuddy kan nu med glädje rapportera en tillväxt starkare än väntat. Som tidigare meddelats har dock resultatet under juni månad påverkats negativt till följd av det framgångsrika, men intensiva, arbetet med lanseringen av den helt nya plattformen och hemsidan.

Periodens rörelseresultat, EBITDA, på -2,5 MSEK bör läsas i ljuset av de omfattande investeringar och kostnader som tagits under perioden i samband med lansering av den nya plattformen och hemsidan samt för kostnader tagna på grund av den förändrade rättsliga miljön. TrustBuddy bedömer att lönsamheten förbättras under de avslutande kvartalen då det institutionella åtagandet, vilket meddelats under föregående månad, motsvarande ca 275 MSEK kan aktiveras på låneplattformen.

För fullständig ekonomisk översikt, se separat pressmeddelande med finansiell rapport för andra kvartalet.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Glasø, CEO, TrustBuddy International AB (publ)

+47 40 40 47 50,

investorcare@trustbuddy.com

http://trustbuddy.com/

 

 

About TrustBuddy International AB (publ)

TrustBuddy International AB (publ) is one of the first in the world to focus on arranging loans and capital provision between buddies in Scandinavia in an organised manner. The company is listed at NASDAQ OMX First North in Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag is TrustBuddy International AB (publ)'s Certified Adviser, phone number: +46 8 463 80 00.


Pressmeddelande_2014-08-21_swe.pdf