Publicerad: 2014-08-21 08:46:20 CEST
TrustBuddy AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

TrustBuddy: Delårsrapport för andra kvartalet 2014

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden april-juni 2014

TrustBuddy International AB 

Andra kvartalet i sammandrag, april-juni 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 28,3 (21,4) MSEK, ökning med 32 %
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -2,5 (-0,1) MSEK
 • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -3,6 (-0,7) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -3,5 (-1,1) MSEK
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -12,7 (-0,8) MSEK

Hela perioden i sammandrag, januari – juni 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 56,4 (40,0) MSEK, ökning med 41 %
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -3,0 (1,7) MSEK
 • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -5,0 (0,4) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -4,8 (-0,4) MSEK
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -92,6 (0,1) MSEK

(Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år)

 

TrustBuddy AB

Sammanfattning för det rörelsedrivande dotterbolaget

Den operativa verksamheten i TrustBuddy International AB bedrivs genom dotterbolaget TrustBuddy AB org. nr 556794-5083 från kontor i Stockholm samt med supportfunktioner för respektive marknad och land. Nedan redovisade siffror avser TrustBuddy AB inklusive filialer.

Andra kvartalet i sammandrag, april - juni 2014

 • Nettoomsättningen: 28,3 (21,6) MSEK (ökning med 31 %)
 • Resultat före avskrivningar, EBITDA: -1,0 (4,4) MSEK 

Hela perioden i sammandrag, januari – juni 2014

 • Nettoomsättningen: 56,4  (40,1) MSEK (ökning med 41 %)
 • Resultat före avskrivningar, EBITDA: -0,2 (8,1) MSEK 

Volym och antal

Andra kvartalet i sammandrag, april - juni 2014

 • Totalt antal lån Q2: 66 980 st (+77% jämfört med mots. period fg. år)
 • Totalt utlånat belopp Q2: 207 Mkr (+50% jämfört med mots. period fg. år)

Hela perioden i sammandrag, januari - juni 2014

 • Totalt antal lån: 127 468 st (+82% jämfört med mots. period fg. år)
 • Totalt utlånat belopp: 396,7 Mkr (+53% jämfört med mots. period fg. år) 

​ 

Komplett kvartalsrapport för andra kvartalet 2014 bifogas som PDF.

For more information please contact:

Jens Glasø, CEO, TrustBuddy International AB (publ)

+47 40 40 47 50,

investorcare@trustbuddy.com

http://trustbuddy.com/

http://trustbuddyinternational.com/

 

About TrustBuddy International AB (publ)

TrustBuddy International AB (publ) is one of the first in the world to focus on arranging loans and capital provision between buddies in Scandinavia in an organised manner. The company is listed at NASDAQ OMX First North in Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag is TrustBuddy International AB (publ)'s Certified Adviser, phone number: +46 8 463 80 00.


Kvartalsrapport_Q2_2014_Swe.pdf