Julkaistu: 2014-08-18 08:40:00 CEST
Componenta Oyj
Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen liputusilmoitus: Oy Högfors-Trading Ab:n omistus Componentassa on ylittänyt 15 %

Componenta Oyj Pörssitiedote 18.8.2014 klo 9.40

Componenta Oyj (Y-tunnus 1635451-6) vastaanotti 15.8.2014 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Oy Högfors-Trading Ab:n omistus Componenta Oyj:n osake- ja äänimäärästä on ylittänyt 15 %. 

”ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 5 PYKÄLÄN MUKAINEN LIPUTUSILMOITUS 

Heikki Lehtosen määräysvaltayhteisö Oy Högfors-Trading Ab:n osuus Componenta Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä ylittää 15 % tuloksena järjestelystä, joka toteutuessaan johtaa liputusrajan ylittämiseen. 

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisesti ilmoitamme Finanssivalvonnalle ja Componenta Oyj:lle seuraavaa: 

1. Kohdeyhtiön nimi: Componenta Oyj 

2. Liputusilmoituksen peruste: Järjestely, joka toteutuessaan johtaa arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä laskettavan 15 %:n liputusrajan ylittymiseen.          

3. Ilmoitusvelvollisen nimi ja Y-tunnus: Oy Högfors-Trading Ab, Y-tunnus 0809010-0 

4. Osuus kohdeyhtiön osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 

Edellisessä liputusilmoituksessa 27.8.2013 ilmoitettu omistus- ja ääniosuus oli: 

Oy Högfors-Trading Ab
Kappalemäärä: 4 010 704
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 13,70 %  

Cabana Trade S.A.
Kappalemäärä: 3 501 988
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 11,96 %   

Heikki Lehtonen
Kappalemäärä: 15 800
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 0,05 %   

Heikki Lehtonen ja määräysvaltayhteisöt yhteensä:
Kappalemäärä: 7 528 492
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 25,72 %   

Omistus- ja ääniosuus liputusvelvollisuuden syntymisen jälkeen on: 

Oy Högfors-Trading Ab
Kappalemäärä: 8 010 704
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 18,10 %  

Cabana Trade S.A.
Kappalemäärä: 3 501 988
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 7,91 %  

Heikki Lehtonen
Kappalemäärä: 15 800
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 0,04 %   

Heikki Lehtonen ja määräysvaltayhteisöt yhteensä:
Kappalemäärä: 11 528 492
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 26,04 %   

5. Järjestelyn olennainen sisältö: 

Componenta Oyj on 15.8.2014 tiedottanut rahoitusjärjestelyistä.  Osana rahoitusjärjestelyjä yhtiö on päättänyt 15.8.2014 rajatulle joukolle valikoituja sijoittajia suunnattavasta 15 miljoonan osakkeen osakeannista (”Anti”). Yhtiö on vastaanottanut merkintäsitoumukset yhteensä 15 miljoonan osakkeen merkintään Annissa. 

Oy Högfors-Trading Ab on merkinnyt Annissa 4 000 000 osaketta. 

Componenta Oyj:n julkistama osakkeiden kokonaismäärä ja äänimäärä 15.8.2014 on 29 269 224 osaketta ja ääntä. Liputuksen laskentaperusteena on osakemäärä Annin jälkeen. Annin jälkeen osakkeiden kokonaismäärä ja äänimäärä on 44 269 224 osaketta ja ääntä.” 

Helsinki 18. elokuuta 2014

COMPONENTA OYJ
 

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja

   

LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200 

Mika Hassinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2723

 

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2013 oli 511 miljoonaa euroa ja sen osake listataan NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 400 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.


tiedote_componenta_18082014_liputus_hogfors_trading.pdf