Julkaistu: 2014-08-18 07:10:00 CEST
Componenta Oyj
Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen liputusilmoitus: Etra Capital Oy:n omistus Componentassa on alittanut 20 %

Componenta Oyj Pörssitiedote 18.8.2014 klo 8.10

Componenta Oyj (Y-tunnus 1635451-6) vastaanotti 15.8.2014 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Etra Capital Oy:n omistus Componenta Oyj:n osake- ja äänimäärästä on alittanut 20 %.

”ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 5 PYKÄLÄN MUKAINEN LIPUTUSILMOITUS

Etra Capital Oy:n osuus Componenta Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä alittaa 20 % tuloksena järjestelystä, joka toteutuessaan johtaa liputusrajan alittumiseen.

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisesti ilmoitamme Finanssivalvonnalle ja Componenta Oyj:lle seuraavaa:

1. Kohdeyhtiön nimi: Componenta Oyj

2. Liputusilmoituksen peruste: Järjestely, joka toteutuessaan johtaa arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä laskettavan 20 %:n liputusrajan alittumiseen.         

3. Ilmoitusvelvollisen nimi ja Y-tunnus: Etra Capital Oy, Y-tunnus 2305147-6

4. Osuus kohdeyhtiön osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä:

Omistus- ja ääniosuus ennen liputusvelvollisuuden syntymistä:

Kappalemäärä: 6 751 450
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 23,07 %  

Omistus- ja ääniosuus liputusvelvollisuuden syntymisen jälkeen:

Kappalemäärä: 11 381 450
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 11,70 %  

6. Järjestelyn olennainen sisältö:

Componenta Oyj on 15.8.2014 tiedottanut rahoitusjärjestelyistä. Osana rahoitusjärjestelyjä Componenta aikoo toteuttaa yhteensä enintään 68 miljoonan osakkeen osakeannit kahdessa vaiheessa.

Ensimmäisessä osakeannissa (”Anti”) yhtiö on päättänyt tarjota 15.8.2014 rajatulle joukolle valikoituja sijoittajia yhteensä enintään 15 miljoonaa osaketta (”Antiosakkeet”). Yhtiö on vastaanottanut merkintäsitoumukset yhteensä 15 miljoonan osakkeen merkintään.

Lisäksi Componenta Oyj:n hallitus ehdottaa, että 5.9.2014 kokoontuva ylimääräinen yhtiökokous päättää tarjota toisen vaiheen osakeannissa yhteensä enintään 53 000 000 yhtiön uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”) yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Osakeanti”). Osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 70 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä ovat sitoutuneet äänestämään osakeannin puolesta ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Yhtiö on vastaanottanut merkintäsitoumukset yhteensä 5 miljoonan Uuden Osakkeen merkintään siten, että merkinnän maksuun käytetään rahaa. Yhtiö on vastaanottanut tietyiltä lainanhaltijoiltaan sitoumukset merkitä Uusia Osakkeita Osakeannissa yhteensä yli 63 miljoonalla eurolla käyttämällä merkinnän maksuun Componentan joukkovelkakirjalainojen, pääomalainojen tai hybridilainojen pääomaa ja korkoja.

Etra Capital on sitoutunut merkitsemään Componenta Oyj:n Annissa 3 400 000 Antiosaketta ja Osakeannissa 1 230 000 Uutta Osaketta.

Componenta Oyj:n julkistama osakkeiden kokonaismäärä ja äänimäärä 15.8.2014 on 29 269 224 osaketta ja ääntä. Liputuksen laskentaperusteena on oletus, että Anti ja Osakeanti toteutuvat antien enimmäismäärän suuruisina. Annin ja Osakeannin jälkeen osakkeiden kokonaismäärä ja äänimäärä on 97 269 224 osaketta ja ääntä.”

Helsinki 18. elokuuta 2014

COMPONENTA OYJ
 

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja                                      

 

LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200

Mika Hassinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2723

 

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2013 oli 511 miljoonaa euroa ja sen osake listataan NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 400 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.


tiedote_componenta_18082014_liputus_etra capital.pdf