Paskelbta: 2014-08-14 08:51:59 CEST
AB "Vilkyškių pieninė"
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl pieno produktų importo sustabdymo į Rusijos rinką

2014 m. rugpjūčio 6 d. Rusijos Federacijos Prezidento įsakymu buvo paskelbtas importo embargas į Rusiją daugumai žemės ūkio produkcijos iš Europos Sąjungos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Australijos, Kanados bei Norvegijos Karalystės. Pastaraisiais mėnesiais AB Vilkyškių pieninės pardavimai į Rusijos rinką sudarė 20-25% nuo visų įmonės pardavimų. AB Vilkyškių pieninės veiklos tęstinumui šis importo embargas grėsmės nekelia, tačiau turės neigiamos įtakos įmonės finansiniams rezultatams.

 

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102