Paskelbta: 2014-07-29 12:47:56 CEST
AB „Grigeo“
Tarpinė informacija

AB GRIGIŠKĖS 2014 metų 1-6 mėn. tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė ir atsakingų asmenų patvirtinimas

Vilnius, Lietuva, 2014-07-29 12:47 CEST -- Per 2014 m. šešis mėnesius įmonių grupė, kurią sudaro AB „GRIGIŠKĖS“, UAB „Baltwood“, AB „Klaipėdos kartonas“, PAT „Mena Pak“ bei UAB „Klaipėda recycling“, pasiekė 175,3 mln. Lt (50,8 mln. EUR) konsoliduotą pardavimo apyvartą. Tai yra 19 mln. litų (5,5 mln. EUR) arba 12,1 % daugiau nei per šešis 2013 m. mėnesius.

Per tą patį laikotarpį Bendrovės pardavimas siekė 81,1 mln. Lt (23,5 mln. EUR) ir tai yra 13,2 mln. litų (3,8 mln. EUR), arba 19,5 % daugiau nei prieš metus.

Ataskaitiniu laikotarpiu Grupė uždirbo 10,9 mln. Lt (3,2 mln. EUR) pelno prieš mokesčius ir tai yra 6,2 mln. Lt (1,8 mln. EUR) arba 2,3 karto daugiau nei per šešis 2013 m. mėnesius.

Per 2014 m. šešis mėnesius Bendrovė uždirbo 4,8 mln. Lt (1,4 mln. EUR) pelno prieš apmokestinimą ir tai yra 1,6 mln. Lt (0,5 mln. EUR) arba 51,7% daugiau nei per šešis 2013 m. mėnesius.

Grupės ir Bendrovės EBITDA rodiklis – pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo,- palyginti su 2013 m. šešiais mėnesiais, augo atitinkamai 37,3 % ir 17,3 %. T.y., per 2014 m. šešis mėnesius Grupės EBITDA – 6,9 mln. Lt (2 mln. EUR), Bendrovės – 1,9 mln. Lt (0,5 mln. EUR).

Daugiau informacijos AB „GRIGIŠKĖS“ 2014 metų 1-6 mėnesių tarpinėje konsoliduotoje finansinėje atskaitomybėje su atsakingų asmenų patvirtinimu (žr. prisegtas bylas).

         Gintautas Pangonis
         AB „GRIGIŠKĖS“ prezidentas
         (+370-5) 243 58 01


GRI2014yIH atsakingu asmenu patvirtinimas.pdf
GRI2014yIH tarpine ataskaita.pdf