Publicerad: 2014-07-21 09:17:47 CEST
TrustBuddy AB
Pressmeddelande

TrustBuddy insiders köper aktier

Nyckelpersoner i TrustBuddy´s ledning och styrelse har ökat sitt innehav i bolaget genom köp av cirka 700.000 aktier.

TrustBuddy meddelar härmed att följande ledande befattningshavare har ökat sina innehav i TrustBuddy International genom köp på marknaden:

Jens B. Glasø, TrustBuddy´s VD och grundare, har köpt 395.000 aktier fördelat mellan sig själv och sitt helägda bolag JAC Invest. 

Rune Glasø, styrelseledamot i TrustBuddy koncernen sedan 2009, har köpt 200.000 aktier.

Sebastian Hagman, CIO på TrustBuddy har köpt 50.000 aktier.

Linus Lönnroth, CFO på TrustBuddy har köpt 26.000 aktier.

Eivind Jørundland, styrelseordförande i TrustBuddy har köpt 20.000 aktier.

Aktierna köptes under torsdagen den 17 och fredagen den 18 juli 2014.

 

För ytterligare information kontakta:

Jens Glasø, VD, TrustBuddy International AB (publ)

+47 40 40 47 50,

investorcare@trustbuddy.com

http://trustbuddy.com/

 

 

 

Om TrustBuddy International AB (publ)

TrustBuddy International AB (publ) är ett av de första bolagen I världen att arrangera lån och kapitalbestämmelser mellan “buddies” (Kompisar) I skandinavien på ett organiserat sätt. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX First North i Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag är TrustBuddy International AB (publ)'s Certified Adviser, telefonnummer: +46 8 463 80 00.


Pressmeddelande 2014-07-21_swe.pdf