Publicerad: 2014-07-18 08:30:52 CEST
TrustBuddy AB
Pressmeddelande

TrustBuddy förbereder förstärkning av sin styrelse

Under juni månad meddelades det att TrustBuddy ABs ansökan om tillstånd som kreditmarknadsbolag hade nekats av Finansinspektionen. Trots att bolagets nuvarande verksamhet inte kräver denna licens har TrustBuddy för avsikt att genomföra lämpliga och nödvändiga anpassningar för att kunna fortsätta processen att uppnå sagda licens. Det första steget kommer att innebära förändringar I styrelsen.

TrustBuddy kommer att kalla till extraordinarie bolagsstämma under tredje kvartalet med syfte att föreslå ändringar I styrelsesammansättningen samt presentera sin vidareutvecklade affärsstrategi.

”TrustBuddy har som målsättning att uppnå tillstånd motsvarande kreditmarknadsbolag som täcker samtliga marknader, som man opererar inom, även om detta inte är ett legalt krav. Vi uppdaterar för tillfället vår strategi och affärsmodell med syfte att säkerställa att vi möter de kriterier som ställs på ett kreditmarknadsbolag. Detta inkluderar en förstärkning av vår styrelse, vilket föranleder att vi har anlitat en av Stockholms mer välrennomerade rekryteringsfirmor för att säkerställa rekrytering av lämpliga styrelsekandidater.  Vi har som målsättning att presentera nya kandidater för aktieägarna under tredje kvartal”, säger Jens Glasø, VD för TrustBuddy.

Kunderna I fokus

Den strategiska målsättningen är att erhålla tillstånd motsvarande kreditmarknadsbolag enligt ovan giltigt för samtliga TrustBuddys operationella marknader. Tidigare I juni lanserade TrustBuddy sin nya hemsida (https://www.trustbuddy.se) och implementerade en ny IT-plattform för såväl Operations som customer service.

”Parallellt med att vi anpassar vår långsiktiga affärsstrategi är säkerställande av den dagliga driften och pågående bolagsutveckling kritiskt viktig för att uppnå och bibehålla kundnöjdhet. Därför har implementeringen av den nya IT-plattformen och webbaserade kundgränssnittet varit en viktig milstolpe. Förändringarna har tagits väl emot av våra kunder och vi är exalterade över att kunna ta flera steg framåt med vår verksamhet”, säger Sebastian Hagman, CIO på TrustBuddy

För ytterligare information kontakta:

Jens Glasø, VD, TrustBuddy International AB (publ)

+47 40 40 47 50,

investorcare@trustbuddy.com

http://trustbuddy.com/

  

Om TrustBuddy International AB (publ)

TrustBuddy International AB (publ) är ett av de första bolagen I världen att arrangera lån och kapitalbestämmelser mellan “buddies” (Kompisar) I skandinavien på ett organiserat sätt. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX First North i Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag är TrustBuddy International AB (publ)'s Certified Adviser, telefonnummer: +46 8 463 80 00.


Pressmeddelande 2014-07-18_2_swe.pdf