Publicerad: 2014-07-18 08:17:06 CEST
TrustBuddy AB
Pressmeddelande

Q2 prognos: Intäkterna för andra kvartalet förväntas vara i linje med första kvartalet

Under juni månad lanserade TrustBuddy sin nya IT-plattform och hemsida. Denna investering påverkade lånevolymerna temporärt under juni månad. Som en konsekvens förväntas intäkterna i andra kvartalet vara i linje med intäkterna i första kvartalet. TrustBuddy förväntar kraftigt ökad lönsamhet under tredje respektive fjärde kvartal.

Under juni lanserade TrustBuddy en ny generations IT-plattform och websida. Den nya plattformen säkerställer förbättrad användarvänlighet såväl som ökad automatisering samt förbättrad operationell effektivitet. 

”Den nya systemimplementeringen bidrog till ökade kostnader och lägre lönsamhet under årets andra kvartal. Den nya plattformen är nu till fullo operativ och veckovolymerna för juli har redan passerat de volymnivåer som gällde före systemlanseringen. TrustBuddy förväntar kraftigt stigande lönsamhet under tredje och fjärde kvartal”, säger VD Jens Glasø.

Tidigare denna månad meddelade TrustBuddy att en institutionell fond har åtagit sig att placera upp till USD 40 miljoner (SEK 270 miljoner) med syfte att finansiera lån på TrustBuddy’s plattform, vilket förväntas bidra till kraftig tillväxt av lånevolymerna.

Delårsrapport för perioden januari-juni offentliggörs den 21 augusti 2014.

För ytterligare information kontakta:

Jens Glasø, VD, TrustBuddy International AB (publ)

+47 40 40 47 50,

investorcare@trustbuddy.com

http://trustbuddy.com/

 

 

Om TrustBuddy International AB (publ)

TrustBuddy International AB (publ) är ett av de första bolagen I världen att arrangera lån och kapitalbestämmelser mellan “buddies” (Kompisar) I skandinavien på ett organiserat sätt. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX First North i Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag är TrustBuddy International AB (publ)'s Certified Adviser, telefonnummer: +46 8 463 80 00.


Pressmeddelande 2014-07-18_swe.pdf