Publicēts: 2014-07-11 09:39:51 CEST
Latvijas Gāze
Statūti

Akciju denominācija no latiem uz euro

Ar šo AS “Latvijas Gāze” paziņo, ka saskaņā ar 2014. gada 4. jūlija kārtējā akcionāru sapulcē pieņemto lēmumu veikt akciju denomināciju no latiem uz euro, denominācijas datums ir noteikts 2014. gada 1. augusts (dienas beigas).

Grozījumi statūtos 2014. gada 10. jūlijā tika reģistrēti Komercreģistrā.

Pielikumā jaunā statūtu redakcija.

Vinsents Makaris
Tel. + (371) 67 369 144
E-pasts: IR@lg.lv


AS_Latvijas_Gaze_Statuti.pdf