Published: 2014-07-10 15:43:38 CEST
Eik fasteignafélag hf.
Heildarfjöldi atkvæða og heildarfjöldi hluta

Hlutafjáraukning hjá Eik fasteignafélagi hf.

Þann 17. janúar 2014 samþykkti hluthafafundur Eikar fasteignafélags hf. að veita stjórn félagsins tvískipta heimild til að hækka hlutafé þess í tengslum við kaup á EF1 hf. (ákveðnar eignir SMI ehf.) og Landfestum ehf. Á grundvelli heimildar í 4. gr. samþykkta Eikar fasteignafélags hf. leggur stjórn félagsins til að gefa út nýja hluti í félaginu sem afhentir verða Arion banka hf. sem greiðsla fyrir allt hlutafé Landfesta ehf. Í skýrslu stjórnar, vegna hlutafjáraukningarinnar,  kemur meðal annars fram að félagið hafi fest kaup á öllu hlutafé EF1 hf. fyrir um 4 m.kr., en heildareignir og skuldir þess félags námu um 15 ma.kr. EF1 hf. hefur síðan þá greitt upp lán að fjárhæð 185 m.kr. og Eik fasteignafélag hf. gengist í ábyrgð fyrir lánum félagsins.

 

Eftir ofangreinda hlutafjáraukningu mun hlutafé Eikar fasteignafélags hf. nema 2.904.432.771 kr., en heildarvirði nýrra hluta sem afhentir verða Arion banka nemur 6,8 ma.kr. samkvæmt kaupsamningi. Á næstu misserum er gert ráð fyrir að Eik muni auka eigið fé sitt um 3 milljarða með útgáfu nýrra hluta, þar sem forgangsréttur hluthafa einskorðast við þá hluthafa sem áttu hlutafé í félaginu þegar sú aukning var samþykkt á hluthafafundi félagsins í janúar 2014.

 

Frekari upplýsingar veitir

 

Garðar Hannes Friðjónsson,

forstjóri Eikar fasteignafélags hf.

Sími: 861-3027

Netfang: gardar@eik.is

 


Samþykktir Eik fasteignafélags - Drög.pdf