Publicerad: 2014-07-01 08:35:00 CEST
TrustBuddy AB
Pressmeddelande

TrustBuddy: Säkerställer 40 miljoner USD (270 MSEK) från institutionell investerare till bolagets kapitalbas för utlåning

TrustBuddy har nöjet att meddela att en stor institutionell investerare har förbundit sig att placera upp till 40 miljoner USD (270 miljoner kronor) i TrustBuddy’s låneplattform för att finansiera tillväxten av kunder och utlåningsvolymer. Vi är glada över att addera denna institutionella partner till vår gemenskap av långivare. Detta är ett viktigt tillskott som kommer att medverka till att driva tillväxten i bolagets utlåningsvolymer ytterligare.

Det betydande åtagandet med lånefinansiering från den institutionella investeraren var väntat och har meddelats marknaden tidigare. Med denna framgång fortsätter det kontinuerliga arbetet att få andra institutionella investerare att medverka på plattformen i oförminskad takt. Tillskottet av kapital för utlåning kommer att stödja bolaget i arbetet att nå de förväntade utlåningsvolymerna på mer än 200 miljoner USD (1,5 miljarder SEK) under 2014.

TrustBuddy tillkännagav nyligen lanseringen av den nya IT-plattformen och hemsidan, vilka kommer att ge bolaget möjlighet att expandera sitt erbjudande. Utöver den kortfristiga utlåningen har den nya plattformen förberetts och programmerats med flera framtida produkter, tjänster och affärsområden. Plattformen omfattar även stora förbättringar i kreditutvärderingsprocesserna som, tillsammans med den aktiva marknadsföringsstrategin, ger goda möjligheter för volymtillväxt i TrustBuddy’s gemenskap av låntagare. Förbättringarna kommer även att bidra till full skalbarhet i plattformen för att inrymma TrustBuddy’s förväntade framtida tillväxt. 

 

För ytterligare information:

Jens Glasø, VD, TrustBuddy International AB (publ)

+47 40 40 47 50, 

investorcare@trustbuddy.com

http://trustbuddy.com/

http://trustbuddyinternational.com/

 

About TrustBuddy International AB (publ)

TrustBuddy International AB (publ) is one of the first in the world to focus on arranging loans and capital provision between buddies in Scandinavia in an organised manner. The company is listed at

NASDAQ OMX First North in Stockholm. Mangold Fondkommission is TrustBuddy International AB (publ)'s Certified Adviser and market maker, phone number: +46 8-503 015 50.