Paskelbta: 2014-06-30 14:13:25 CEST
AB "Lietuvos dujos"
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB „Lietuvos dujos“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų

Vilnius, Lietuva, 2014-06-30 14:13 CEST -- AB „Lietuvos dujos“ (toliau – Bendrovė) neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2014 m. birželio 30 d., priimti šie sprendimai:

1) Dėl AB „Lietuvos dujos“ valdybos narių atsistatydinimo patvirtinimo.

Priimtas sprendimas:

Patvirtinti AB „Lietuvos dujos“ valdybos nario Dr. Achim Saul ir valdybos nario p. Uwe Fip atsistatydinimą.

2) Dėl AB „Lietuvos dujos“ valdybos narių atšaukimo ir rinkimo.

Priimtas sprendimas:

Atšaukti valdybos narius Dr. Valery Golubev ir Kirill Seleznev ir išrinkti likusiam AB „Lietuvos dujos“ valdybos kadencijos laikotarpiui (t.y. iki 2016 metais vyksiančio AB „Lietuvos dujos“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos) bendrovės valdybos nariais „Lietuvos energija“, UAB pasiūlytus kandidatus:

  1. Ievą Lauraitytę;
  2. Iloną Daugėlaitę;
  3. Mindaugą Keizerį.

3) Dėl veiklų atskyrimo.

Priimtas sprendimas:

Pavesti AB „Lietuvos dujos“ valdybai įvertinti alternatyvius būdus 2012 m. gegužės 28 d. AB „Lietuvos dujos“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintam bendrovės tiekimo ir skirstymo veiklų atskyrimo būdui ir, AB „Lietuvos dujos“ valdybai nustačius efektyvesnį būdą, savo nuožiūra priimti visus reikiamus sprendimus, reikalingus gamtinių dujų skirstymo veiklos atskyrimo būdui pakeisti bei AB „Lietuvos dujos“ valdybos pasirinktam būdui įgyvendinti, įskaitant, bet neapsiribojant, sprendimus dėl atskiriamos veiklos, jos rinkos vertės, atskyrimo būdo ir kt.

Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai patalpinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt bei Bendrovės tinklalapyje www.dujos.lt.

Priedai:

CV Ieva Lauraitytė LT (.pdf);

CV Ilona Daugėlaitė LT (.pdf);

CV Mindaugas Keizeris LT(.pdf).

 

 

Įgaliotas asmuo:

Justinas Stašinskas

Juridinio skyriaus viršininkas

tel. (8 5) 236 01 45


Ilona Daugėlaitė CV LT.pdf
Mindaugas Keizeris CV LT.pdf
Ieva Lauraitytė CV LT.pdf