Publicerad: 2014-06-26 15:25:57 CEST
TrustBuddy AB
Pressmeddelande

TrustBuddy: Testrelease av andra generationens P2P-plattform

Som ett svar på den övergång som sker från dagens nationella P2P-enheter till multinationella P2P industrikonglomerat, har TrustBuddy de senaste 12 månaderna genom fokuserat arbete slutfört utvecklingen av sin nya tekniska plattform med anpassning till gällande legala krav.

Den nya P2P-plattformen har omsorgsfullt testats under de senaste två veckorna, varvid samtliga kunder får tillgång till det nya datasystemet. Flera ytterligare funktioner kommer att läggas till kontinuerligt. Bland dessa funktioner ingår bland annat intelligent kreditbedömning, en ny modul för utlåning, nya användarvänliga gränssnitt, artificiell intelligens och ett poängsystem anpassat för sociala media. Den nya plattformen beräknas vara lanserad fullt ut under augusti 2014.

Plattformen innehåller även flera nya inbyggda funktioner som avsevärt kommer att minska tiden för lansering av nya tjänster på marknaden. Funktionerna inväntar för närvarande finansmyndigheternas godkännande av TrustBuddy som kreditmarknadsbolag och kommer inte att släppas förrän detta är på plats. En komplett översikt över de nya funktionerna presenteras när dessa testats i skarp drift och godkännanden har givits av de involverade tillsynsmyndigheterna på finansmarknaden.

För ytterligare information:

Jens Glasø, CEO, TrustBuddy International AB (publ)

+47 40 40 47 50,

investorcare@trustbuddy.com

http://trustbuddy.com/

http://trustbuddyinternational.com/

 

About TrustBuddy International AB (publ)

TrustBuddy International AB (publ) is one of the first in the world to focus on arranging loans and capital provision between buddies in Scandinavia in an organised manner. The company is listed at NASDAQ OMX First North in Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag is TrustBuddy International AB (publ)'s Certified Adviser, phone number: +46 8 463 80 00.