Publicerad: 2014-06-25 16:09:47 CEST
TrustBuddy AB
Pressmeddelande

TrustBuddy följer yttrande från danska finansmyndigheter

Den 23 juni 2014, erhöll TrustBuddy ett skriftligt yttrande från de danska finansmyndigheterna vilket klassificerar bolagets verksamhet i Danmark att falla under dansk kreditreglering. Det danska Finanstilsynet instruerar i yttrandet att TrustBuddy bör anpassa verksamheten i överensstämmelse med lokal lagstiftning före slutet av augusti 2014, vilket ger bolaget erforderlig tid för anpassning. TrustBuddy är för närvarande i slutskedet av utvecklingsarbetet mot att bli ett fullt licensierat kreditmarknadsbolag i hela Europa och de pågående diskussionerna med det danska Finanstilsynet anses ha liten eller ingen effekt på detta.

Danmark representerar ca 5 procent av bolagets totala aktiva marknad och är en av bolagets minsta enskilda marknader. TrustBuddys aktiviteter och närvaro på den danska marknaden visar goda resultat och tillväxt och bolaget avser att fortsätta insatserna för att stärka sin danska närvaro.

För ytterligare information:

Jens Glasø, CEO, TrustBuddy International AB (publ)

+47 40 40 47 50,

investorcare@trustbuddy.com

http://trustbuddy.com/

http://trustbuddyinternational.com/

 

About TrustBuddy International AB (publ)

TrustBuddy International AB (publ) is one of the first in the world to focus on arranging loans and capital provision between buddies in Scandinavia in an organised manner. The company is listed at NASDAQ OMX First North in Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag is TrustBuddy International AB (publ)'s Certified Adviser, phone number: +46 8 463 80 00.