Publicēts: 2014-06-20 08:59:32 CEST
Latvijas Gāze
Akcionāru sapulces sasaukšana

Akcionāru sapulces lēmumu projekti

Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2014. gada 4. jūlija kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

 

Vinsents Makaris
Tel. + (371) 67 369 144
E-pasts: IR@lg.lv


2014_Lemumprojekti.pdf