Paskelbta: 2014-06-20 08:00:00 CEST
AB "Linas Agro Group"
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Linas Agro Group“ pardavė likusią lignino kaupyklos dalį

Panevėžys, Lietuva, 2014-06-20 08:00 CEST --  

AB „Linas Agro Group“ valdoma įmonė AB „Linas Agro“ pardavė UAB „Fossio“ priklausantį turtą – dalį lignino kaupyklos, nekilnojamojo turto bei įrangos įmonei UAB „Alternatyvus biokuras“ už 6,15 mln. litų sumą.

Sausio mėnesį UAB „Fossio“ buvo atskirta nuo UAB „Lignineko“, padalinant Kėdainių raj. Zabieliškio kaime esančią kaupyklą į dvi dalis, UAB „Fossio“ atiteko maždaug 400 tūkst. kub. m lignino, dalis nekilnojamojo turto bei įrangos. UAB „Lignineko“, kuriai buvo likęs panašaus dydžio turtas, buvo parduota gegužės mėnesį įmonei UAB „ECT Trading“. Kitai lignino kaupyklos daliai buvo ieškoma kito pirkėjo.

Ligninas yra žaliava biokurui, tačiau turi ir kitų panaudojimo sričių.

„2010 metų gegužės mėnesį už beveik 2 mln. litų sumą įsigiję UAB „Lignineko“ planavome prekiauti ligninu kaip žaliava biokurui, pastatėme lignino džiovinimo įrangą.

Siekdami gauti didesnę pridedamąją vertę, tyrėme kitas lignino panaudojimo galimybes, pvz., naudojimą augalų substratų gamybai, nes ligninas yra tobula žaliava augalų substratams.

Tačiau nusprendėme, kad prekyba substratais yra per smulkus verslas mūsų Grupei. Todėl ieškojome potencialių lignino kaupyklos pirkėjų, netgi padalinome kaupyklą į dvi dalis ir iš esmės paruošėme dirvą smulkesniam verslui. Iš viso investicijos į projektą siekė 8,4 mln. litų, gauta 14,45 mln. Lt, todėl bendra investicijų grąža buvo 72 procentų, o metinė – 18 procentų“, – sako AB „Linas Agro Group“ finansų direktorius Tomas Tumėnas.

Pati UAB „Fossio“ lieka Grupės nuosavybe.

  

Apie AB „Linas Agro Group“

AB „Linas Agro Group“ yra žemės ūkio veiklą vystanti kontroliuojančioji bendrovė, kurios pavaldžiosios įmonės augina ir parduoda grūdus, aliejines sėklas, žaliavas pašarams, paukštieną ir jos gaminius, taip pat žaliavas bei prekes žemės ūkio produkcijos gamybai. Ji valdo bendroves Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Danijoje. Grupei priklauso augalinės žemės ūkio produkcijos tarptautinės prekybos kompanija Lietuvoje AB „Linas Agro“, grūdų saugyklų valdymo įmonė UAB „Linas Agro“ Grūdų centras KŪB (valdanti grūdų saugyklas Joniškyje, Kėdainiuose, Kupiškyje, Pasvalyje, Šakių rajone, Šiauliuose ir Vilkaviškyje), prekybos įmonė Latvijoje SIA „Linas Agro“, tarptautinė prekybos įmonė Danijoje Linas Agro A/S, žemės ūkio paskirties žemių valdymo kompanijų grupė ŽŪB „Landvesta“, žemės ūkio bendroves valdanti įmonė UAB „Linas Agro“ Konsultacijos, prekes ir paslaugas žemės ūkio gamybai teikianti UAB „Dotnuvos projektai“, logistikos įmonė UAB „Jungtinė ekspedicija“, paukštynai AS „Putnu fabrika Kekava“, SIA „Lielzeltini“ bei kitos įmonės. Grupės finansiniai metai prasideda liepos 1 d. Viso Grupėje dirba virš 2 200 darbuotojų. Konsoliduotos kovą pasibaigusių AB „Linas Agro Group“ 2013–2014 finansinių metų devynių mėnesių  pajamos siekė 1 581 mln. Lt, EBITDA – 75 mln. Lt.

Nuo 2010 m. vasario 17 d. AB „Linas Agro Group“ yra pagrindiniame NASDAQ OMX Vilnius biržos įmonių sąraše.

 

         Daugiau informacijos:
         
         AB „Linas Agro Group“ finansų direktorius
         Tomas Tumėnas
         Mob. 8 682 36 616
         E.p. t.tumenas@linasagro.lt