Paskelbta: 2014-06-02 15:25:05 CEST
AB "Vilkyškių pieninė"
Tarpinė informacija

CORRECTION: AB Vilkyškių pieninė 2014 m. trijų mėnesių neaudituoti finansiniai rezultatai

Pataisytas veiklos rezultatas (visi kiti skaičiai nesikeitė)

AB Vilkyškių pieninės grupės konsoliduotos neaudituotos 2014 m. trijų mėnesių pajamos buvo 97,7 mln. LTL (28,3 mln. EUR), arba 39% didesnės negu per tą patį laikotarpį 2013 m. 2014 m. pirmųjų trijų mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas – 241 tūkst.LTL (70 tūkst. EUR), per 2013 m. tris mėnesius įmonių grupės konsoliduotas nuostolis sudarė 1,2 mln.LTL (0,35 mln.EUR)

 AB Vilkyškių pieninės 2014 m. trijų mėnesių tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys bei veiklos rezultatų pristatymas pateikti prieduose. 

 

 

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102


AB Vilkyskiu pienine 2014m. 3 men veiklos rezultatai LT .pdf
2014 m. trijų mėnesių tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys.pdf