Publicēts: 2014-06-02 13:42:10 CEST
Latvijas Gāze
Akcionāru sapulces sasaukšana

Paziņojums par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” kārtējā akcionāru sapulce notiks 2014. gada 4. jūlijā Rīgā, Kuģu ielā 24, viesnīcā “Radisson BLU Daugava Hotel”. Akcionāru sapulces sākums plkst. 09.00.

 

Vinsents Makaris
Tel. + (371) 67 369 144
E-pasts: IR@lg.lv


2014_Pilnvarojuma_veidlapa.doc
2014_Pazinojums_par_akcionaru_sapulci.pdf
2014_Statutu_grozijumi.pdf