Publicēts: 2014-05-30 14:33:47 CEST
Latvijas Gāze
3 un 9 mēnešu finanšu pārskats

Neauditēts 2014. gada 3 mēnešu finanšu pārskats

Akciju sabiedrība „Latvijas Gāze” 2014. gada 3 mēnešos patērētājiem pārdeva 489 milj.m3 dabasgāzes. Salīdzinājumā ar attiecīgo 2013. gada periodu dabasgāzes realizācija ir samazinājusies par 21,8 %. Dabasgāzes tirdzniecības apjomu samazinājums saistīts ar āra gaisa temperatūras atšķirībām, kā arī ar siltumapgādes uzņēmumu investīcijām atjaunojamo energoresursu izmantošanā un daļēju fosilā kurināmā aizstāšanu ar šķeldu.

2014. gada 3 mēnešos patērētājiem pārdota dabasgāze un sniegti pakalpojumi par EUR 186,8 milj., kas ir par 25,4 % mazāk nekā attiecīgajā 2013. gada periodā.

Ieņēmumu samazinājums pret 2013. gada attiecīgo periodu saistīts ar dabasgāzes tirdzniecības apjoma izmaiņām un to, ka 2014. gada 3 mēnešos naftas produktu kotāciju un valūtas kursu izmaiņu rezultātā rūpnieciskajiem lietotājiem un iedzīvotājiem tika piemēroti dabasgāzes diferencētie tirdzniecības gala tarifi, kas atbilda dabasgāzes tirdzniecības cenai, kas bija par 8,1 % zemāka nekā 2013. gada 3 mēnešos. Ieņēmumi, salīdzinot ar 2013. gadu, samazinājās gan rūpnieciskajā, gan mājsaimniecību klientu sektorā.

2014. gada 3 mēnešus AS "Latvijas Gāze" pabeidza ar EUR 5,2 milj. lielu peļņu, kas ir par 14,8 % mazāka nekā attiecīgajā 2013. gada periodā, kad peļņa bija EUR 6,1 milj.

Kapitālieguldījumu programmas ietvaros 2014. gada 3 mēnešos apgūti EUR 4,0 milj. investīciju līdzekļi, kas galvenokārt izmantoti sadales un pārvades gāzesvadu renovācijai.

Dabasgāzes izsūknēšanas sezona 2014. gada pirmajā pusē bija garāka, nekā tika plānots, jo neatliekamu pārvades gāzesvada Toržoka − Valdaja remontdarbu dēļ dabasgāze lietotājiem bija jāpadod no Inčukalna PGK līdz maija vidum. Citus gadus dabasgāzes iesūknēšana Inčukalna PGK tika uzsākta aprīļa vidū. Iesūknēšanas sezonas aizkavēšanās neietekmēs Inčukalna PGK piesūknēšanu, jo šogad siltās ziemas dēļ iesūknējamās gāzes apjoms būs mazāks.

 

Vinsents Makaris
Tel. + (371) 67 369 144
E-pasts: IR@lg.lv


2014_3_menesi.pdf